Sporun Amacına İlişkin

Ankara Türkocağı toplantısında Ali Sami (Yen) Beyin verdiği bilgi üzerine;Biz henüz Avrupa derecesine gelmedik. Sporda tek ve belli bir amaç gözetmek gerekir. Sporu ya propaganda için yapacağız, ya da bedensel gelişimimizi sağlamak için yapacağız.Vakit, 17.8.1923, s.1