Genel Bilgiler

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

 

KurucusuFounder

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK

 

Sahibi / Owner

Atatürk Araştırma Merkezi adına / Owner on behalf of Atatürk Research Center

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı – ANKARA

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Nihat BÜYÜKBAŞ

Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yrd. – ANKARA

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – ANKARA

Prof.Dr.Mehmet CANATAR

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – İSTANBUL

Prof.Dr.Yasemin DOĞANER

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü – ANKARA

Prof.Dr.Neşe ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi – ANKARA

Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – KIRIKKALE

Prof.Dr.Ömer Osman UMAR

Fırat Üniversitesi İnsani Bilimler Fakültesi – ELAZIĞ

 

Yazı İşleri Müdürü / Journal Administrator

Hüseyin TOSUN

Atatürk Araştırma Merkezi – ANKARA

 

Yayın Sorumluları / Publishing Executives

Orhan NEÇARE

Atatürk Araştırma Merkezi – ANKARA

Halit Aytuğ TOKUR

Atatürk Araştırma Merkezi – ANKARA

Aynur YAVUZ AKENGİN

Atatürk Araştırma Merkezi – ANKARA

 

HABERLEŞME / INFORMATION

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Caddesi Nu: 19 06520 Balgat / ANKARA

Tel: (0 312) 285 65 11 – 285 55 12 • Fax: (0 312) 285 55 27

e-mail: dergi@atam.gov.tr • web: http://www.atam.gov.tr