Genel Bilgiler

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ
JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

 

Kurucusu Founder

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK

 

Sahibi / Owner
Atatürk Araştırma Merkezi adına / Owner on behalf of Atatürk Research Center

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı – ANKARA

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

 

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Ankara

Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi – Ankara

Prof. Dr. Mehmet CANATAR
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – İstanbul

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İstanbul

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi – Ankara

Prof. Dr. Yasemin DOĞANER
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü – Ankara

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN
Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – Çankırı

Dr. Öğr. Üyesi Adem BAŞPINAR
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi – Kırklareli

Dr. Öğr. Üyesi Hatice GÜZEL MUMYAKMAZ
Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Yozgat

 

Yazı İşleri Müdürü / Journal Administrator

Hüseyin TOSUN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – ANKARA

 

Editörler / Editors

Aynur YAVUZ AKENGİN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – ANKARA

Halit Aytuğ TOKUR
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – ANKARA

Orhan İSTANBUL
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı – ANKARA

 

HABERLEŞME / INFORMATION

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Caddesi Nu: 19 06520 Balgat / ANKARA
Tel: (0 312) 285 65 11 – 285 55 12 • Fax: (0 312) 285 55 27
e-mail: dergi@atam.gov.tr • web: http://www.atam.gov.tr