Genel Bilgiler

ATATÜRK ARAŞTIRMA  MERKEZİ DERGİSİ

Journal of Atatürk Research Center

KURUCUSU / FOUNDER

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK

SAHİBİ / OWNER

Atatürk Araştırma Merkezi Adına

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

 

EDİTÖRLER / EDITORS

Prof. Dr.Selma YEL

Mukaddes ARSLAN


YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Başkan

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Üyeler

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Bedri GENCER

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Prof. Dr. Selma YEL

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Hüseyin TOSUN

ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü

 

HABERLEŞME / INFORMATION

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No: 19

06520 Balgat / ANKARA

Tel: (0 312) 2856511 – 2855512

e-mail: idergi@atam.gov.tr. /ht0992@gmail.com

Web:http://www.atam.gov.tr.