Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere ATAM Başkanlığı bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0312 285 65 73 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise  bilgi@atam.gov.tr ve bilgiedinme@atam.gov.tr posta adreslerine yapılabilecektir.

Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvurular, BiIgi Edinme Başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

  Gerçek Kişiler İçin Başvuru Formu

  Tüzel Kişiler İçin Başvuru Formu

Online başvurular için:

  Gerçek Kişiler İçin Online Bilgi Edinme Formu

  Tüzel Kişiler İçin Online Bilgi Edinme Formu

İletişim:
Adres: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgi Edinme Birimi
Ziyabey Cad. No: 19 Balgat – Çankaya / ANKARA
Faks: 0312 285 65 73
E-Posta: bilgi@atam.gov.tr / bilgiedinme@atam.gov.tr