Yönetim

Başkan

Başkan Yardımcısı

Bilimsel Çalışmalar Müdürü

  • Hüseyin TOSUN
  • İnsan Kaynakları  ve  Destek Hizmetleri Müdürü V.

  • Oya TEPE

Strateji Geliştirme Müdürü