Cumhuriyet’in 87. Yılında Anayasa ve Dış Politika Tartışmaları

Açılış

Prof.Dr. Mustafa YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof.Dr. Cezmi ERASLAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

I.Oturum

Prof.Dr. Sami SELÇUK (Oturum Başkanı)
(Yargıtay Onursal Başkanı)

Doç. Dr. Nevin Ünal ÖZKORKUT
(Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Murat YANIK
(İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

II.Oturum

Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA ( Oturum Başkanı)
(İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Atila ERALP
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Mithat ÇELİKPALA
(Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Dr. Bahadır PEHLİVANTÜRK
(Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)