Türkiye’de Cumhuriyet Politikaları Sempozyumu

Açılış

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı

Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN
Ankara Üniversitesi
Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet AYDIN
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanı

I.Oturum

İÇ POLİTİKA

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR

KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
(Ankara Üniversitesi)
1940’lı Yıllarda Türkiye’nin Kültürel Görünümü

Doç. Dr. Kenan OLGUN
(Sakarya Üniversitesi)
Cumhuriyetin Kuruluşundan 1950’lere Kadar Uygulanan Genel Seçimler

Dr. Hüseyin KOCA
(Zonguldak İl Özel İdaresi) Cumhuriyetin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine Yönelik İç Siyaseti

II.Oturum

DIŞ POLİTİKA

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Yavuz ERCAN

KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
(Karadeniz Teknik Üni.)
Atatürk ve İnönü Dönemi Dış Politikasının Mukayesesi

Prof. Dr. Melek FIRAT
(Ankara Üniversitesi) Türk Dış Politikasında Çok Yönlülük Eğilimleri

Doç. Dr. Özlem TÜR
(Ortadoğu Teknik Üni.)
Türk Dış Politikasında Filistin Meselesi

III.Oturum

EĞİTİM VE KÜLTÜR

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Reşat GENÇ

KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ
(Selçuk Üniversitesi)
Atatürk’ün Türk Milli Eğitimine Yönelik Temel Görüşleri

Prof. Dr. Tayfun ATAY
(Ankara Üniversitesi)
Cumhuriyetin İnsan Arayışı

Yrd. Doç. Dr. Cengiz DÖNMEZ
(Gazi Üniversitesi)
Atatürk ve harf İnkılâbı

IV.Oturum

EKONOMİ

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Şerafettin TURAN

KONUŞMACILAR:
Prof. Dr. Erdinç TOKGÖZ
(Ufuk Üniversitesi)
Osmanlı’dan Cumhurİyet’e Türk Ekonomisi (1914-1938)

Prof. Dr. Bige SÜKAN
(Ankara Üniversitesi)
İmparatorluktan Cumhuriyet’e Türkiye’de Yabancı Sermaye Anlayışı

Prof. Dr. M. Akif TURAL
(Gazi Üniversitesi)
II. Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Türkiye Ekonomisi