Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt : XXXIV / Bahar: 2018 / Sayı: 97

Cilt:

XXXIV

Tarih:

Bahar 2018

İçindekiler:

Hakan BACANLI – Birinci TBMM’de Burdur Milletvekili Mehmet Akif (ERSOY) ve Faaliyetleri / Mehmet Akif (Ersoy), Burdur Deputy of the First Parliament of Turkey and His Aktivities

Fehim KURULOĞLU – Devrinin Üç Bakanı Gözünden Mustafa Kemal Paşa / Mustafa Kemal Paşha: Through the Eyes of There Minister of the Atatürk Era

Tuncay ÖĞÜN – I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Basınında Rusya Müslümanları / The Russian Muslims in the Ottoman Press at the Beginning of World War I

Seydi Vakkas TOPRAK – Kanun-i Esasi Gazetesi’nde İttihâd-ı İslam Teması / The Topic of Union of Islam in the Journal Kanun-i Esasi

Bülent ŞENER – Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Çok Yönlü Bir İnce Diplomasi Uygulaması: Siyasal, Hukuksal ve Askerî Boyutlarıyla Hatay’ın Türkiye’ye Katılma Süreci (1921-1939) / A Multifaceted and Subtle Diplomacy Pratice in the Turkish Foreign Policy of the Atatürk Period: The Process of Hatay’s Inclusion in Turkey With Its Political, Legal and Military Dimensions (1921-1939)

Hüseyin ÇELİK-Şevket NASİR – Çin Devlet Televizyonunda Türk İnkilâbının Temsili: “Kemal İhtilâli” Belgeseli Örneği / The Representation of Turkish Revolution in China Central Television (CCTV): A Case Study on “ Kemal Revolution” Documentary

Erdem ÇANAK – İçel’de Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları ve Kutlamalar Sırasında Yaşanan Müessif Bir Hadise: Çomuzade Davası” / Celebrations For the Tenth Anniversay of the Republic in İcel and Upsetting Event During the Celebrations: The Case of Comuzade

Arastun MEHDİYEV – Enerji Resurslarının Nəqlində Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı: “Nabukko”dan “Cənub qaz dəhlizi”nə / Enerji Kaynaklarının Naklinde Azerbaycan-Türkiye İşbirliği: “Nabucco”dan “Güney Gaz Koridoru”na / Azerbaijan- Turkey cooperation in the Energy Resources Transportation:From “Nabucco” to“Southern Gas Corridor”

 

97. SAYI

Kapak

 

*Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) Komitesi tarafından 13.10.2017 tarih ve 72 sayılı Komite toplantısında değerlendirilmiş ve 2016 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.