Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt : XXXIV / Güz: 2018 / Sayı: 98

Cilt:

XXXIV

Tarih:

Güz 2018

İçindekiler:

Yunus PUSTU – Nizamnamelerine Göre II.Meşrutiyet Döneminde Muallim Örgütlenmeleri (1908-1919) / Teachers’ Associations during the IInd Constitutional Era (1908-1919) (According to Their Regulations)

Nuri KÖSTÜKLÜ – Birinci Dünya Savaşında 12. Osmanlı Otomobil Kolu’na Ait “Efrad Künye Defteri / The Soldier Identity Book of 12 th Ottoman Automobile Troop in the Fırst World War (Transcriptıon and Assessment)

Umut Cafer KARADOĞAN – Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele Döneminde Türk Deniz Havacılığı Faaliyetleri / Turkish Marine Avıation Activities in the First World War and National Struggle Period

Osman YALÇIN-Mustafa ŞAHİN – İkinci Dünya Savaşı’nda Refah Şilebi Hadisesi ve Sonrası Gelişmeler / The Refah Tragedy during the WWII and Developments in the Aftermath

Nadir YURTOĞLU – Cumhuriyet Türkiyesinde Elektrik Enerjisi Üretimi ve Enerji Politikaları (1923-1960) / Electricity Production and Energy Policies in the Republic of Turkey (1923-1960)

Mustafa Abdullah KÜNDEYİ – Hatay Devleti Başbakanı Doktor Abdurrahman Melek’in Yeni Mecmua’daki Yazıları Üzerine / On the Writings of Dr. Abdurrahman Melek, the Prime Minister of Hatay State, in Yeni Mecmua

Dilek YİĞİT YÜKSEL – Kıbrıs’ta Yaşananlar ve Türk Mukavemet Teşkilatı (1957-1964) / Incidents in Cyprus and Turkish Resistance Organization (1957-1964)

Mahmut BOLAT – 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı / 27 May Independence and Constıtutıon Day

Tahir KODAL – Bosna-Hersek’in Bağımsızlığını Kazanması ve Türkiye (1990-1992) / Bosnia and Herzegovina’s Gaining Independence and Turkey (1990-1992)

Bahtiyar HASANOV – Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Tarihî Coğrafyası / The Historical Geography of the Garabagh Region of Azerbaijan

 

98. SAYI

Kapak