Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: I / Mart 1985 / Sayı: 2

Cilt:

I

Tarih:

Mart 1985

İçindekiler:

Necmettin KARADUMAN – Millî Egemenlik

Suat İLHAN – Türk Kurtuluş Hareketinin Safhaları ve Çağdaşlaşmaya Etkileri

Utkan KOCATÜRK – Türk Toplumunda Çağdaşlaşma Gereği

Afet İNAN – Çağdaşlaşmada Kadın Hakları

İsmet GİRİTLİ – Atatürkçü Çağdaşlaşmanın Türk Toplumundaki Sonuçları

S.A.H. HAQQİ – Üçüncü Dünya Milletleri Açısından Mustafa Kemal ve Kemalizm

Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Notu

Turhan FEYZİOĞLU – Atatürk ve Milliyetçilik

Bekir Sıtkı BAYKAL – Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Hamza EROĞLU – Yurtta Sulh, Cihanda Sulh

Mehmet GÖNLÜBOL – Ömer KÜRKÇÜOĞLU – Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış

Ergun ÖZBUDUN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Hukukî Niteliği

Onuncu Yıl Nutku’nun Son Şekli

Ahmet MUMCU – Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Lâiklik

Cemal ENGİNSOY – Millî Kurtuluş Önderi Olarak Atatürk

Utkan KOCATÜRK – Atatürk’ün Hastalığı, Son Günleri ve Ölümü Hakkında Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’in Notları

Bekir TÜNAY – Atatürk ve Liderlik

İbrahim Agâh ÇUBUKÇU – Atatürk, Din ve Laiklik

Cihat AKÇAKAYALIOĞLU – Atatürk, Millî Egemenlik ve Türk Çocuğu

Yücel ÖZKAYA – Millî Mücadele’de Anadolu Ajansı’nın Kuruluşu ve Faaliyetine Ait Bazı Belgeler

Utkan KOCATÜRK – Büyük Nutkun Basılışı Esnasında Atatürk Tarafından Yapılan İki Düzeltme

İsmet GÖNÜLAL – Türk Kadını ve Kadın Hakları Kaynakçası

 

2. Sayı