Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: VI / Temmuz 1990 / Sayı: 18