Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: X / Kasım 1994 / Sayı: 30

Cilt:

X

Tarih:

Kasım 1994

İçindekiler:

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN 80. YIL KUTLAMALARI

Başbakanımız Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller’in Konuşması

Abdurrahman GÜZEL – Onsekiz Mart 1995 Çanakkale Zaferi’nin 80.Yılında Millî Birlik ve Beraberlik

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI İLE ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN “ÇANAKKALE ZAFERİNİN 80. YILDÖNÜMÜ SEMPOZYUMU”

Çanakkale Valisi Sayın Hüsnü Tuğlu’nun Açış Konuşması

Bayram KODAMAN – Harp, Büyük Devletler, Çanakkale Muharebeleri

Süleyman Hayri BOLAY – Çanakkale Zaferinde Manevî Gücün Rolü

Refik TURAN – Tarihî Seyir ve Çanakkale’de Değişen Tarih

Mehmet Ali ÜNAL – Çanakkale Savaşları ve Sömürgeciliğin Sonu

Mustafa SAFRAN – Bir Kahramanın Doğuşu, Çanakkale Savaşları ve Sonuçları

Hüsamettin ÖZTÜRK – Çanakkale Savaşlarının Millî Mücadelemize Etkisi

Hüseyin AĞCA – Tarihte Liderlik ve Çanakkale Zaferinde Liderler

Ali YAKICI – Çanakkale Savaşları Etrafında Oluşan Menkıbelerin Türk Folkloru İçindeki Yeri

Turhan OLCAYTU – 18 Mart Çanakkale Zaferinin Tarihteki ve Ulusal Yaşantımızdaki Yeri

M. Vehbi TANFER – Çanakkale Muharebelerinin Tarihimizdeki Yeri ve Önemi

 

MAKALELER

Suat İLHAN – Çanakkale Muharebeleri

Fahri ÇELİKER – Çanakkale Muharebeleri ve Atatürk

M. Akif TURAL – Kahramanlık Kavramı ve Atatürk’ün Kişiliğinde Bu Kavramın Yeri (Trablusgarp, Çanakkale ve Sakarya’dan İzmir’in Alınışına)

Cemal AVCI – Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları ve Millî Mücadele’ye Etkileri

Nilgün İNCE – Anzak Gözüyle Türk Askeri ve Atatürk

Neşe ÇETİNOĞLU – Tarihî Bir Dönüm Noktası: Çanakkale Zaferi

Nilgün İNCE – Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Dizini (1-30. Sayılar)

 

30. Sayı