Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: X / Temmuz 1994 / Sayı: 29

Cilt:

X

Tarih:

Temmuz 1994

İçindekiler:

Mehmet Altay KÖYMEN – Başkumandanlık Meydan Muharebesi ve Diğer Meydan Muharebeleri Arasındaki Yeri

Suat İLHAN – Atatürk ve Atatürkçülük Karşıtları

Semih YALÇIN – Atatürk’ün Ankara’ya Gelişi

Mohamed Chams Ad-dın MEGALOMMATİS – La Grece Entre l’Europe et le Tiers – Monde

Hamit PEHLİVANLI – Tarih Perspektifi İçinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri

Mesut ÇAPA – Anadolu’da Yunana İşgalinin Sebep Olduğu İç Göçler

Mustafa GÜL – Türkiye Cumhuriyeti’nin Temelini Teşkil Eden Değerler

Salim KOCA – Semih YALÇIN – Mustafa Kemal Paşa’nın Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine Tayininde Osmanlı Genelkurmayının Rolü

Vıctor Morales LEZCANO – İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye, Bir İspanyol Yaklaşımı (Çev.: M. Necati Kutlu)

Victor Morales LEZCANO – Turquia, Del Imperio a La Republica Una Percepcion Espanola

Suat AKGÜL – Nutuk’ta Azınlıklar Meselesi ve Atatürk’ün Azınlıklar Hakkındaki Görüşleri

Hüseyin YILDIRIM – Atatürk İnkılâpları ve Sivas

Mustafa ALBAYRAK – Millet Mekteplerinin Yapısı ve Çalışmaları (1928 – 1935)

 

KONFERANSLAR

Cihat AKÇAKAYALIOĞLU – Atatürk ve Atatürkçülük Konusunda Bazı Görüş ve Düşünceler

Sadık TURAL – Kültürel Kimlik Kavramı

Reşat GENÇ – Türkiye Cumhuriyeti’nin Temel İlkelerinden Lâiklik

Azmi SÜSLÜ – Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gelişi ve Ankara’nın Millî Mücadele’deki Yeri

 

29. Sayı