Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt XI / Mart 1995 / Sayı 31

Cilt:

XI

Tarih:

Mart 1995

İçindekiler:

Sulhi DÖNMEZER – Çağdaşlaşma, Uygarlık ve Türk Toplumu

Azmi SÜSLÜ – Cumhuriyet Döneminin Türk Kültürüne Bakışı ve Kültür Politikaları

Ercüment KURAN – Hacim Muhittin Çarıklı’nın “Kuvay-ı Milliye Hatıraları”na Göre Kurtuluş Savaşı’nda Gönen ve Çevresi (1919-1920)

Mustafa GÜL – Bolşevik İhtilali Sırasında Kırgız – Kazak Öğrencilerin Osmanlı Hükümeti’ne Sundukları Bir Beyanname

Ergünöz AKÇORA – Kilis’in Antep Müdafaasındaki Yeri

Sadri KARAKOYUNLU – Sakarya Meydan Muharebesi’nin Yankıları (Melhâme-i Kübrâ Büyük Kan Seli veya Büyük Savaş Alanı)

Yusuf SARINAY – Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası

Vehbi TANFER – Kâzım Özalp (1882 – 1968)

Abdurrahman SİLER – Darülfünûn’un Kurtuluş Savaşı ve İnkılâplara Bakışı

Esat ARSLAN – 1921 Yılı İlk Yarısında Türk, Fransız, İtalyan Yakınlaşması Karşısında İngiliz Politikası ve Mustafa Sagir Olayı

Cemal AVCI – Tekâlif-i Harbiye ile Tekâlif-i Milliye Vergilerinin Karşılaştırmalı Tanıtımı

Nevin COŞAR – Cumhuriyet Döneminde Denk Bütçe Politikasına Geçiş

Mevlüt ÇELEBİ – Oriente Moderno Dergisi’nde Türkiye (1921 – 1922)

Neşe ÇETİNOĞLU – Atatürk Hakkında Senatör Robert Byrd’ın Konuşması

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

Refik TURAN – Millî İdare ve Amasya Mülakâtı

Bülent DÂVER – Atatürk ve Ekonomi

 

31. SAYI