Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XII / Mart 1996 / Sayı: 34

Cilt:

XII

Tarih:

Mart 1996

İçindekiler:

Osmanokun İBRAİMOV- Yeniden Doğan Türkiye’nin Sembolü Atatürk

Yusuf SARINAY – Atatürk’ün Hatay Politikası -I- (1936 – 1938)

Ramazan TOSUN – Millî Mücadele’de Sivas’ın Yeri ve Önemi

Fahri TAŞ – Millî Mücadele Döneminde Rum Ayaklanması

Turan AKKOYUN – Atatürk Devri İzmir Basını ve Kamuoyu Üzerindeki Tesiri

Dursun GÖK – Mersinli Cemal Paşa

Ahmet ÖZGİRAY – Lozan’dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol

Faruk SÖYLEMEZ – Millî Mücadele Döneminde Kastamonu’da Kurulan Cemiyetler

Adil DAĞISTAN – Millî Mücadele’de Mustafa Suphi Olayı

Fahri SAKAL – Ağaoğlu Ahmet Bey’in Demokrasi Anlayışı

Ali ARSLAN – Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ile Siyasi Parti Üyeliğinin Birbirinden Ayrılması Süreci (1923 – 1961)

 

İLK TÜRK KADIN MİTİNGİNİN 76. VE TÜRK KADINLARININ SEÇME VE SEÇİLME HAKLARINI ELDE EDİŞLERİNİN 61. YILDÖNÜMLERİ SEMPOZYUMU KONUŞMALARI

Azmi SÜSLÜ – Açış Konuşması

İbrahim Agâh ÇUBUKÇU – Din Açısından Kadınlar ve Bağımsızlık Savaşı

Gülnihal BOZKURT – Türk Kadının Hukukî Durumu

Mustafa ESKİ – Yakın Tarihimizde Kastamonulu Kadınlar

Şefika KURNAZ – Millî Mücadele’de Türk Kadını

Leyla KAPLAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kadın Milletvekilleri

 

ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 81. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN “ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ YERİ” KONULU PANEL KONUŞMALARI

H. Ezber BODUR – Açış Konuşması

Azmi SÜSLÜ – Çanakkale Zaferi ve Atatürk

Yücel ÖZKAYA – Türk ve Dünya Basınında Çanakkale Savaşları

Hüsamettin ÖZTÜRK – Çanakkale’deki Komutan ile Modern Türkiye Cumhuriyetine

Ömer ÇAKIR – “Çanakkale Muharebelerinin Türk Şiirindeki Yeri ve Önemi” Üzerine Bir Tasnif Denemesi

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

M. Vehbi TANFER – Atatürk’ün Millî Mücadele’de Halkın Birlik ve Gücünü Toplaması ve Bugüne Uyarlaması

İsmet GİRİTLİ – Ulusal Egemenlik ve Atatürk

 

34. SAYI