Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XII / Temmuz 1996 / Sayı: 35

Cilt:

XII

Tarih:

Temmuz 1996

İçindekiler:

Mehmet ŞAHİNGÖZ & Vahdet KELEŞYILMAZ – Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Wilson Prensipleri

M. Naeem QURESHI – Muslims of British India and the Kemalist Reform in Turkey: Iqbal, Jinnah and Atatürk, 1924 – 1938

İsmail YILDIRIM – Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış

Erol SEYFELİ – Milli Mücadele’nin İlk Kurşununun Hatay’da Atılması ve Mustafa Kemal Paşa

Yusuf SARINAY – Atatürk’ün Hatay Politikası -II- (1938 – 1939)

N. Fahri TAŞ – Rus İşgalinden Önce Erzincan’da Ermeni Faaliyetleri

Mustafa ESKİ – Mustafa Necati

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE 3 MART 1924 TARİHLİ KANUNLARIN YERİ PANELİ

Azmi SÜSLÜ – Açış Konuşması

Reşat KAYNAR – 3 Mart 1924 Devrim Yasaları

Hüseyin ATAY – Türkiye’de Yüksek Din Eğitimi ve İslam’da Eğitim

Zeki HAFIZOĞULLARI – Lâiklik ve Türk Hukuk Devrimi

Beyza BİLGİN – Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eğitimi

 

VAN VE ÇEVRESİNİN MİLLİ MÜCADELE’DEKİ VE GÜNÜMÜZDEKİ YERİ PANELİ

M. Törehan SERDAR – Adilcevaz’ın Milli Mücadele’deki Yeri & Milli Mücadele’de Tatvan & Milli Mücadele’de Bitlis & Milli Mücadele’de Ahlat

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE ATATÜRK SEMİNERİ

G. Murat TOKTAMIŞOĞLU – Toplam Kalite Yönetimi ve Temel Kavramları

Handan DURMUŞOĞLU – Toplam Kalite Yönetimi ve Atatürk

Seçil KOÇAL – Yükseköğretimde Kalite

İbrahim ERDOĞAN – Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları

 

MİLLÎ MÜCADELE’DE VE GÜNÜMÜZDE TOKAT VE ÇEVRESİ SEMİNERİ

Leyla KAPLAN – Millî Mücadele Döneminde Tokat

 

21. YÜZYILA GİRERKEN ATATÜRK’ÜN GÖRÜŞLERİ PANELİ

Asım GÜLTEKİN – Açış Konuşması

Mustafa BALCIOĞLU – Atatürk’te Devlet Adamlığı Duyarlılığı

Ayfer ÖZÇELİK – Atatürk ve Tarih Şuuru

Hasan YÜKSEL – Atatürk’ün Devletçilik Anlayışı

 

35. SAYI