Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIII / Kasım 1997 / Sayı: 39

Cilt:

XIII

Tarih:

Kasım 1997

İçindekiler:

Azmi SÜSLÜ – 1997 Ödül Töreni Takdim Konuşması

Ömer ANAYURT – 1924 Anayasası’nda Meclis Yürütme İlişkileri

Sadık SARISAMAN – Birinci Ordu Birinci Kadın İşçi Taburu

Fahri TAŞ – Mondros Mütarekesi Sonrasında Anadolu’nun Görünümü

Orhan HÜLAGÜ – Mudanya Mütarekesi (3 – 11 Ekim 1922)

Ali SARIKOYUNCU – Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Milli Mücadele ve Atatürk İnkılâpları Karşıtı Tutumu ve Davranışları

Mustafa BALCIOĞLU – Mersin’li Cemal Paşa Biyografisi Üzerine Değerlendirme

Mustafa ESKİ – İsmail Habib Bey’in Kastamonu’da Verdiği Bir Konferans

Neşe ÇETİNOĞLU – Atatürkçü Düşünceyi ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını Türk ve Dünya Kamuoyunda Tanıtıcı Eserlerin Basımı ve Dağıtımı Projesi

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NCA DÜZENLENEN KONFERANS, PANEL VE BENZERİ KONUŞMA METİNLERİ

RİZE’NİN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ PANELİ

Hızır TOP – Açılış Konuşması

Erdal ATA – Açılış Konuşması

Işılay SAYGIN – Açılış Konuşması

Reşat GENÇ – Açılış Konuşması

Azmi SÜSLÜ – Açılış Konuşması

Mesut ÇAPA – Milli Mücadele Döneminde Rize

Reşat GENÇ – Kapanış Konuşması

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 74. YILDÖNÜMÜ’NDE ATATÜRK İLKELERİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ PANELİ

Ahmet AYAN – Açılış Konuşması

Azmi SÜSLÜ – (Yöneten) Konuşması

Ali İhsan TÜRKKAN – Atatürk İlkelerinin Çağdaş Yorumu

Mustafa GÜL – Bilim-Teknoloji ve Atatürk

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NCE DÜZENLENEN KONFERANSLAR

Mustafa BALCIOĞLU – İlk Kurşun ve Ali Çetinkaya

Mustafa ESKİ – İnebolu Limanı’nın Tarihçesi ve Önemi

Dursun YILDIRIM – Mustafa Kemal Atatürk’ün Kültür Anlayışı ve Tam Bağımsızlık Stratejisi Üzerine

Abdülkadir YUVALI – Atatürk İlkeleri ve Diğer Akımlar

Hüsamettin YILDIRIM – Mustafa Kemal ve Millî Mücadele’de Din Adamları Konulu Konferansı Sunuş Konuşması

Ali SARIKOYUNCU – Mustafa Kemal ve Milli Mücadelede Din Adamları

M. Vehbi TANFER – Atatürk’ün Türk Milletine Armağan Ettiği Milli Bayramlar

 

Sevinç CİVELEK – Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesine 1997 Yılında Gelen Kitaplar

 

39. SAYI