Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIII / Mart 1997 / Sayı: 37

Cilt:

XIII

Tarih:

Mart 1997

İçindekiler:

Fahir ARMAOĞLU – Türkiye’deki Amerikan Okulları Krizi 1927 – 1928

Mehmet ŞAHİNGÖZ – Lozan Türk Yurdu

Salim CÖHCE – Türk İstiklâl Savaşı ve Hindistan Müslümanları

Mustafa ESKİ – Hamdullah Suphi Tanrıöver ile Kastamonu’da Yapılan İki Mülâkat

Ramazan BOYACIOĞLU – Atatürk’ün Hilafetle İlgili Görüşleri

Fuat AVCI – Bir Fotoğraf ve Anılar

Nezahat DEMİRHAN – Türkiye Cumhuriyeti’nin Onuncu Yıl Kutlamaları

Cemal AVCI – Atatürk Araştırma Merkezi’nin “Atatürk, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Hakkında Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Eserlerin Bibliyoğrafyalarının Hazırlanması ve Bu Eserlerin Türkiye’ye Kazandırılması Projesi” Hakkında

Ramazan ACUN – Atatürk Bibliyografyası Projesi Veri Tabanı

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NCE DÜZENLENEN PANEL VE KONFERANS KONUŞMA METİNLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ DIŞ POLİTİKAMIZIN TEMEL NİTELİKLERİ PANELİ

Azmi SÜSLÜ – Açış Konuşması

Reşat GENÇ – Konuşma

Fahir ARMAOĞLU – Konuşma

Ömer KÜRKÇÜOĞLU – Konuşma

Yüksel İNAN – Konuşma

Hüseyin BAĞCI – Konuşma

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

İsmet GİRİTLİ – Atatürk İlkeleri ve İkılâpçılığa Dair

Güven DİNÇER – Ankara’nın Başkent Oluşunun Anlamı

Nuri KÖSTÜKLÜ – Milli Mücadele’de Türk Çocukları ve Bir Destan

Abdülkadir YUVALI – Atatürk ve Milli Mücadele

Işılay SAYGIN – Konferans Mesajı

Mete TUNCOKU – Modernleşmede Japon Modeli ve Türkiye

Enver KONUKÇU – Resi-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bolu ve Sakarya Gezileri

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDEN HABERLER

Zekiye KOPAÇLI – Atatürk Araştırma Merkezi Kitaplığına 1996 Yılında Gelen Yayınlar

 

37. SAYI