Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIII / Temmuz 1997 / Sayı: 38

Cilt:

XIII

Tarih:

Temmuz 1997

İçindekiler:

Sulhi DÖNMEZER – Türkiye Cumhuriyeti Devletine Yönelik Bozguncu Hareketler ve Tehditler

Mustafa BUDAK – Ankara İtilafnâmesi Sürecinde Suriye Sınırı Üzerindeki Tartışmalar

Mustafa GÜL – Bir Telgraf Memurunun İfadesiyle Mütâreke Döneminde İstanbul – Anadolu Haberleşmesi

İlker ALP – Atatürk ve Türk Gençliği

İbrahim TATARLI – İkinci Dünya Savaşı Öncesi Bulgar Basınında Atatürk ve Reformları

Zekeriyya ULUDAĞ – Kâzım Karabekir’in Eğitimle İlgili Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Mustafa ESKİ – Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Kastamonu’da Verdiği Konferans

Enver KONUKÇU – Adapazarı Kaymakamı Tahir (1919 – 1920)

Mustafa BALCIOĞLU – Atatürk Biyografisine Katkı

Hanım HALİLOVA – Dünya Tarihinde Kadın – Erkek Eşitliği

Zekiye KOPAÇLI – Atatürk’ün Almanya’ya Yaptığı Ziyaretin 80. Yıldönümü Münasebetiyle Almanya’da Parkhotel’de Açılan Atatürk Köşkü

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ KONFERANSLARI

İsmet GİRİTLİ – Millî Egemenlik, Atatürk ve Anayasalarımız

Mustafa BALCIOĞLU – Ölümünün 48. Yıldönümünde Ali Çetinkaya

Hasan KUNDAKÇI – Ali Çetinkaya’yı Anarken

Ethem Ruhi FIĞLALI – Din ve Devlet İlişkileri

İsmet GİRİTLİ – Prof. Dr. Turhan Feyzioğlu’nun Atatürkçü Türk Milliyetçiliği Anlayışı

Cezmi ERASLAN – Türkiye’nin Kurtuluşu Ekseninde Erzurum

Fahir ARMAOĞLU – Atatürk Döneminde Türk – Amerikan İlişkileri

İsmet GİRİTLİ – Okunuşunun 70. Yılını Kutladığımız Büyük Nutuk Nedir?

 

38. SAYI