Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIV / Kasım 1998 / Sayı: 42 Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yılı Özel Sayısı

Cilt:

XIV

Tarih:

Kasım 1998

İçindekiler:

Ahat ANDİCAN – Yüksek Kurum ve Bağlı Kuruluşların 15. Kuruluş Yıldönümlerinde Yaptıkları Konuşma

Azmi SÜSLÜ – 1998 Ödül Töreni Takdim Konuşması

Kaybımız: Burhan Göksel

Kaybımız: E. Tümg. Ali İhsan Türkkan

Berna TÜRKDOĞAN – “Atatürk’ü Anekdotlarla Anlamak”

İlhan GEDİK – Yeniden Alevlendirilmek İstenen Ermeni “Jenoside – Soykırım” İddiaları ve Osmanlı Resmi Kayıtları

Fatma ACUN – Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi

Faruk AYIN – Atatürk ve Milliyetçilik

Mehmet KAYIRAN – Atatürkçü Düşünce Işığında: Çağdaş Eğitim

Mustafa BALCIOĞLU – Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar Biyografisine Katkı

Neşe ÖZDEN – British Policy on the Fate of Constantinople and the Allied Occupation of the City on March 16, 1920

Yaşar ÖZÜÇETİN – Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Döneminde Maarifçiler

Ayten SEZER – Türkiye’deki İlk Kadın Milletvekilleri ve Meclis’teki Çalışmaları

Ayşe AYDIN – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Döneminde Görev Yapan Sağlık Mensupları

Fahri TAŞ – Vilâyet-ı Şarkıyye Islâhatı ve Genel Müfettiş Nicolas Hoff

Ahmet ÖZGİRAY – Sedâ-yı Hak ve Nurettin Paşa

Kadir KASALAK – Kuva-yı Milliye’nin Askeri Açıdan Etüdü

Hüseyin BULUT – Saruhan Milletvekili Mehmed Reşad Bey (1919 – 1926)

Tahir KODAL – Millî Mücadele’de Denizli ve Önemi

M. Emin YOLALICI – 1922-1923 Yıllarında Samsun’da Fiyat Hareketleri (Belediye Meclisi Zabıt Defteri’ne Göre)

İzzet ÖZTOPRAK – II. İnönü Savaşı Sonrasında İç Siyasi Durum ve Ankara’da Hükümet Değişikliği

Cengiz DÖNMEZ – Atatürk ve 75. Yılında Cumhuriyet

Atilla KOLLU – Mustafa Kemal ve Cumhuriyet

Ercan HAYTOĞLU – Cumhuriyet, Türk Tarihindeki Gelişimi ve Atatürk

 

KONFERANS PANEL VE BENZERİ KONUŞMA METİNLERİ

KONFERANSLAR

Zeki HAFIZOĞULLARI – Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Temel İlkeleri

S. HATİPOĞLU – I. Dünya Savaşı Sonunda Halep Sokak Muharebeleri ve Mustafa Kemal Paşa

M. Vehbi TANFER – Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Vecdet ERKUN – Atatürk Dönemi’nde Tarım Politikası

M. AYDOĞDUYEV – Atatürk’ün İdealleri Gerçekleşiyor Bağımsızlık Yıllarında Türkiye İle Türkmenistan’ın Arasındaki Kardeşlik İlişkilerinin Sağlanması ve Geliştirilmesi

İlknur KALIPÇI – Bursa’nın Kurtuluşuna İmza Atmış Bir Mücahit Kadınımız Kara Fatma (Fatma Seher)

 

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU YÖNETİM KURULU TOPLANTISI VE ATATÜRK’ÜMÜZ PANELİ

Pulat TACAR – “Atatürk’ümüz” Paneli’nde Yaptığı Konuşma

Sadık TURAL – Atatürk’ün Yapılandırmayı İstediği Hukukun Gereği

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE İÇİNDE MİLLİ EGEMENLİK KAVRAMI PANELİ

Hasan ÖZYURT – Atatürkçü Düşünce İçinde Milli Egemenlik Kavramı Konulu Panel

Refik TURAN – Konuşması

Azmi SÜSLÜ – Millî Egemenlik ve Atatürk

Mesut ÇAPA – Millî Mücadele Döneminde Millî Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi

Rahmi ÇİÇEK – Konuşması

 

ATATÜRK, ŞANLI URFA’NIN KURTULUŞU VE MİLLİ MÜCADELE PANELİ

Azmi SÜSLÜ – Atatürk, Şanlıurfa’nın Kurtuluşu ve Millî Mücadele Paneli

Mustafa GÜL – Konuşması

İbrahim İSLAM – Konuşması

 

42. SAYI