Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIV / Mart 1998 / Sayı: 40

Cilt:

XIV

Tarih:

Mart 1998

İçindekiler:

Ersoy TAŞDEMİRCİ – Atatürkçü Düşünce Sisteminde Lâikliğin Yeri ve Önemi

Ahmet ÖZGİRAY – İzmir’den Uşak’a Yunan Harekâtı (1919 – 1922)

Orhan HÜLAGÜ – Anzavur İsyanı

Mehmet EVSİLE – Amasya Tamimi ve Atatürk’ün Amasya’daki Faaliyetleri

Neşe ÖZDEN – Impact of the San Remo Terms on The Turkey and British Policy

Ömer AKDAĞ – Millî Mücadele Şahsiyetlerinden Yusuf Kemal Bey (TENGİRŞENK)

Mevlüt ÇELEBİ – Atatürk’ün Manisa’yı Ziyaretleri

Osman AKANDERE – Atatürk’ün Konya’yı Ziyaretleri ve İlk Ziyaretleri İle İlgili Gözlemler

Hamit PEHLİVANLI – Atatürk Dönemi Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilâtı İstihbarat Raporlarında Hatay Meselesi

Yusuf SARINAY – Hoybun Cemiyeti ve Türkiye’ye Karşı Faaliyetleri

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NCA DÜZENLENEN KONFERANS, PANEL VE BENZERİ KONUŞMA METİNLERİ

KONFERANSLAR

Gülnihal BOZKURT – Azınlık İmtiyazları – KapitülasyonlardanTek Hukuk Sistemine Geçiş

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖDÜL YARIŞMASINA KATILANLARDAN SEÇMELER

Özdemir NUTKU – Atatürk ve Türk Hümanizması

Burak ERDENİR – Mustafa Kemal Atatürk ve J. J. Rousseau’nun Düşüncelerinin Karşılaştırlması

Menendi ERDEM – Bir Eğitim Lideri Olarak Atatürk

Yaşar TEKDEMİR – “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” Anlayışı ve Küreselleşen Dünyadaki Yeri

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDEN HABERLER

Zekiye KOPAÇLI – Yurt Dışında Kurulan Atatürk Araştırma Merkezleri

Zekiye KOPAÇLI – Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphane ve Arşivi’ni Zenginleştirme Çalışmaları ve Hasan Cemil Çambel Adına Yapılan Bağışlar

 

40. SAYI