Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIV / Temmuz 1998 / Sayı: 41 Prof. Dr. Fahir Armaoğlu Özel Sayısı

Cilt:

XIV

Tarih:

Temmuz 1998

İçindekiler:

Fahir ARMAOĞLU – Hilâfet’in Dış Cephesi

Mustafa KESKİN – Atatürk’e Göre Millet ve Türk Milliyetçiliği

Sıtkı AYDINEL – Atatürkçülükte Ulusal Hedefler

Burhan GÖKSEL – Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk

Berna TÜRKDOĞAN – Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri – Atatürkçü Düşünce Işığında

Orhan HÜLAGÜ – Mondros Mütarekesi Sonrası Bursa Bölgesindeki Milli Mücadele Hazırlıkları ve Kuva-yı Milliye’nin Teşkili

Kemal ÇELİK – Milli Mücadele’de İlk Kurşun ve Dörtyol’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Ömer AKDAĞ – Büyük Taaruzdan Önce Yusuf Kemal Bey’in Padişahla Görüşmesi ve Avrupa Seyahati

K. Tuncer ÇAĞLAYAN – Dünya Savaşı Sonunda Enver Paşa’nın Kafkasya’daki Planları ve İngiltere

Ali ARSLAN – I. Dünya Savaşı Sonunda Nahçıvan’da Yapılan Milli Mücadele ve Bugünkü Nahçıvan’ın Statüsünün Oluşumu

Sadık SARISAMAN – Birinci Dünya Savaşında Türkler ve İnsan Hakları

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NCE DÜZENLENEN KONFERANS METİNLERİ

Mete TUNCOKU – Çanakkale Savaşlarının Günümüze Yansıyan Stratejik Sonuçları

E. Semih YALÇIN – Atatürk İlkeleri ve Atatürkçü Çağdaş Düşünce Yapısı

Hayrettin KARACA – Atatürk’te Ağaç Sevgisi

Ali BİRİNCİ – Hatırat Türünden Kaynakların Tarihi Araştırmalardaki Yeri ve Değeri

İsmet GİRİTLİ – Günümüz Işığında “Laiklik”, “Milli Egemenlik” ve “Milli Birlik ve Beraberlik” İlkeleri

Vehbi TANFER – Çanakkale Destanı

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NDEN HABERLER

Ali TUNA – Atatürk Hakkında Özbekistan’da Yayınlanan Bir Kitap: “Türk Halkının Büyük Evladı Atatürk”

– Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. Yıldönümü Münasebetiyle Atatürk Araştırma Merkezi Tarafından Yapılan Faaliyetler

– Atatürk Araştırma Merkezi’nce Hazırlanan Nutuk CD-ROM’u

 

41. SAYI