Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIX / Kasım 2003 / Sayı: 57

Cilt:

XIX

Tarih:

Kasım 2003

İçindekiler:

Mustafa BUDAK – Amasya Genelgesi İhtilâl Bildirisi mi? (Analitik Değerlendirme)

Osman AKANDERE – Dramalı Rıza Bey ve Kuzey Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Mücadelesindeki Hizmetleri

Melek ÇOLAK – Atatürk’ün Vefatı ve Macaristan’daki Yankıları

Zülâl KELEŞ – İstiklâl Savaşı’nda Trakya Bölgesi ve Başarısızlık Nedenleri (Ekim 1918-Temmuz 1920)

Nurettin GÜLMEZ – Üniversite Gençliğinin Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersine Bakışı

Abdullah İLGAZİ & Salih CENİK – Millî Mücadele Döneminde Erbaa

İhsan Sabri BALKAYA – Büyük Taaruz Öncesi İngiltere Nezdinde Barış Girişimleri ve Türk Bağımsızlık Mücadelesinin Avrupa Kamuoyuna Duyurulması

Mehmet OKUR – İtilâf Devletlerinin İstanbul’daki Faaliyetleri, Osmanlı Hükûmetleri Üzerindeki Baskıları ve Hükûmetlerin Tutumu

Süleyman KAZMAZ – Atatürk ve Sömürgecilik (Emperyalizm)

Mustafa ORAL – Birinci TBMM’de Hilâfet ve Saltanat Meselesi Üzerine Bazı Notlar

Ayhan DOĞAN – I. Dünya Savaşı’nda “Kop Savunması” ve Ulusal Birliğimiz Açısından Önemi

Mehmet DEMİRYÜREK – Kıbrıs’ta bir 150’lik: Sait Molla (1925-1930)

 

ÇEVİRİ – İNCELEME

Paul B. HENZE (Çev. Gül CELKAN & Hasan CİCİOĞLU) – Atatürk Kısa Ömründe Neler Yapmadı?

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNCE DÜZENLENEN KONFERANS, PANEL VB. FAALİYETLER

Cemalettin TAŞKIRAN – Çanakkale Savaşlarının Önemi ve Sonuçları

H. Tahsin FENDOĞLU – Atatürk’ün Devlet Adamlığı ve Verginin Önemi Hakkındaki Düşünceleri

Nezahat ÖZCAN – Atatürk’ün Kastamonu Ziyareti ve Bu Ziyaretin Önemi

Cemal AVCI – Cumhuriyetin Ülkemize ve Bireylere, Özellikle Türk Kadınına Kazandırdıkları

Berna TÜRKDOĞAN – Atatürk, Cumhuriyet ve Demokrasi

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN HABERLER

Hüseyin TOSUN – Beşinci Uluslar Arası Atatürk Kongresi

Ali TUNA – Türk-Fransız Atatürk Kültür Derneği’nin Faaliyetleri

 

57. SAYI