Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIX / Mart 2003 / Sayı: 55

Cilt:

XIX

Tarih:

Mart 2003

İçindekiler:

Sadık TURAL – Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapu Tescil Andlaşması: Lozan

Bige Sükan YAVUZ – Kurtuluş Savaşı Sırasında Kurulması Düşünülen Rum-Ermeni Konfederasyonu

Oğuz AYTEPE – Yeni Belgelerin Işığında Şeyh Recep Olayı ve Şeyh Recep Kamil Özgüneş

Adnan SOFUOĞLU – Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında İşgal Döneminde Bursa

Fahri SAKAL – Milli Mücadele’de ve Cumhuriyetin İlk Döneminde Propoganda ve Tanıtım Çalışmaları

Selma YEL – Atatürk ve İnkılâplarının Arnavutluk’taki Tesirleri

Osman GÜMÜŞÇÜ – Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Halk Sağlığı

Tahir KODAL – Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli Ziyaretleri

Rahmi DOĞANAY – Atatürk’ün Askerî Yaşamında Suriye Günleri

Erdal AÇIKSES – Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Ermeni Komiteleri Tarafından Şehit Edilenlerin Ailelerine Yaptığı Yardımlar

Atilla ŞEHİRLİ – Türkiye’ye ve Atatürkçülüğe Yönelen Tehditler

Derya BOZOKLU – Atatürk Döneminde Bankacılık Sistemine ve Gelişimine Genel Bir Bakış

 

ÇEVİRİ – İNCELEME

Igor TCHERNIKOV – Mustafa Kemal Atatürk and Turkish-Ukranian Relations (1918-1938)

Berna TÜRKDOĞAN – Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye-Ukrayna İlişkileri (1918-1938)

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNCE DÜZENLENEN KONFERANS, PANEL VE VB. FAALİYETLER

Hayrettin PARLAKYILDIZ – Cumhuriyet ve Atatürk Devrimleri

S. Esin DAYI – Atatürk İlkeleri, Atatürk’ün Siyasî ve Askerî Kişiliği

Kenan Ziya TAŞ – Erzincan’ın Düşman İşgalinden Kurtarılışı

Sait AŞGIN – Asılsız Ermeni İddiaları ve Gerçekler

 

55. SAYI