Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XIX / Temmuz 2003 / Sayı: 56 Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yıldönümü Özel Sayısı

Cilt:

XIX

Tarih:

Temmuz 2003

İçindekiler:

Sulhi DÖNMEZER – Cumhuriyetin 80. Yılında Atatürkçü Düşünce ve Hukukta Durum Tespiti

Hamza EROĞLU – Türkiye Cumhuriyetinin İlânı

İsmet GİRİTLİ – Atatürk ve Cumhuriyet

Utkan KOCATÜRK – Cumhuriyetin Anlamı, Önemi ve Milletimize Kazandırdıkları

Yücel ÖZKAYA – Cumhuriyetin İlânı ve Rejim Olarak Eğitime Katkıları

Gülnihal BOZKURT – Sevr’i Bilmek Lozan’ı Anlamak

İzzet ÖZTOPRAK – Atatürk, Çağdaşlaşma ve Dış Dünyadaki Etkileri

Mübahat TÜRKER-KÜYEL – Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji

Taciser ONUK – Cumhuriyet’in 80. Yılında Atatürk ve Ulusallıktan Evrenselliği Türk Kadını

İhsan GÜNEŞ – Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Halk Fırkası’na Geçiş

Tülin Günşen İÇLİ – Cumhuriyet Döneminde Kadının Sosyal Konumu

Ahmet ÖZGİRAY – Lozan’dan Cumhuriyet Rejimine Giden Yol

Zehra ODYAKMAZ – Atatürk’ün Hukuk İnkılâbının 21. Yüzyılda Türkiye’de Yönetim ve Toplum Yaşamındaki Etkileri

Baktıgül KALAMBEKOVA – Atatürk’ün Millî Ekonomi Anlayışı ve Çağın Küreselleşme Gerçeği

E. Semih YALÇIN – Cumhuriyetin İlânında Emeği Geçenler

Bige YAVUZ – Fransız Gözüyle Atatürk Devrimi Üzerine Genel Değerlendirmeler

Latife ÖZTOPRAK – Atatürk, Sanat, Sanatçı ve Resim

Neşe ÇETİNOĞLU – Cumhuriyet Kavramı ve Atatürk’ün Cumhuriyet Anlayışı

Hüseyin TOSUN – Bir Modernleşme Projesi Olarak Türkiye’de Cumhuriyet

Ali TUNA – Tarihî Seyir İçerisinde Türk Dilinin Serüveni

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNCE DÜZENLENEN KONFERANS, PANEL VB. FAALİYETLER

Gülnihal BOZKURT – Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Turan KAYA – Ağrı’nın İşgali ve Kurtarılışı

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN HABERLER

Hüseyin TOSUN – Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ne İlişkin Yurt Dışından Haberler ve Yorumlar

 

56. SAYI