Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XV / Kasım 1999 / Sayı: 45

Cilt:

XV

Tarih:

Kasım 1999

İçindekiler:

Devlet BAHÇELİ – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu 1999 Yılı İkinci Olağan Toplantısı’nda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin Yaptığı Konuşma

Mevlüt ÇELEBİ – Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa-Kont Sforza Görüşmesi

Mustafa ÇULFALI – Çanakkale Krizi ve Lloyd George’un İktidardan Düşmesi: Eylül-Ekim 1922

Ömer TURAN – Milli Mücadele Lehine Kamuoyu Oluşumunda Din Adamları

E. Semih YALÇIN – Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Geçiş ve 19 Mayıs Ruhu

Vahdet KELEŞYILMAZ – Dönemin Türk Basınında Anzavur Olayı

Metin HÜLAGÜ – Milli Mücadele Dönemi Türkiye-İslam Ülkeleri Münasebetleri

Osman GÜMÜŞÇÜ – Milli Mücadele Dönemi Türkiye Coğrafyası İçin Bilinmeyen Bir Kaynak: “Türkiye’nin Sıhhi-i İçtimai Coğrafyası”

Ali GÜLER – Mustafa Kemal Atatürk’ün Soyu

Zekeriya TÜRKMEN – İşgal Yıllarında Adapazarı Kazasında Yunan Mezalimi

Mustafa ESKİ – Mütareke Sonrasında Kastamonu’ya Gelen Önemli Kişiler

Mehmet EVSİLE – Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihî Boyutu

Sadık SARISAMAN – Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar ve Bu İnkılâpların Özümsenmesi Meselesi

Behçet Kemal YEŞİLBURSA – Britain’s Post-War Defence Policy in the Middle East and Its Impact on Turkey, 1945-50

K. Özcan DAVAZ – Kemal Paşa Adlı Destan-Şiirin Yazarı Bangladeş Milli Şairi Gazi Nazrül İslâm -Doğumunun 100. Yılında

 

KONFERANSLAR

Cemal AVCI – Atatürk’ün Eğitim Hakkındaki Düşünceleri ve Hasan Ali Yücel’in Çalışmaları

Nilgün İNCE – Cumhuriyet’in 75. Yılında Çağdaşlaşma

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN HABERLER

Ali TUNA – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulu 1999 Yılı İkinci Olağan Toplantısı

Nilgün İNCE – Atatürk 4. Uluslararası Kongresi

Yaşar KALAFAT – Atatürk 4. Uluslararası Kongresi ve Türkistan Gezi Notları

Azmi SÜSLÜ – “Türk-Bulgar Dostluğu Adına Atatürk ve Türkiye Kitap Sergisi”ni Açış Konuşması

Berna TÜRKDOĞAN – Atatürk ve Türkiye Kitap Sergisi -Türk-Bulgar Dostluğu Adına-

– “Hukukun Üstünlüğü, Siyasal Gerçekler ve Değişim İhtiyacı” Semineri Kıbrıs 2-4 Haziran 1999

– Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu ve “Iğdır Soykırım Anıtı ve Müzesinin” Açılış Töreni

Yaşar KALAFAT – Iğdır Ermeni Sempozyumu -Toplu Mezar Kazısı- Soykırımı ve Nahcıvan Gezisi

Ali TUNA – Atatürk Araştırma Merkezi’nin Yurtdışında Kurduğu ve İşbirliği İçinde Olduğu Atatürk Araştırma Merkezi ve Araştırma Merkezleri ile Türk-Fransız Atatürk Kültür Derneği Örneği

 

45. SAYI