Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XV / Mart 1999 / Sayı: 43

Cilt:

XV

Tarih:

Mart 1999

İçindekiler:

Nuri KÖSTÜKLÜ – Çanakkale’de Şehit Olan Burdurlular ve Millî Sorumluluklarımız

Ali SARIKOYUNCU – Cumhuriyet’in 75. Yılında Tarihsel Süreç İçinde Türk Kadınının Dünü ve Bugünü

M. Vehbi TANFER – Atatürk’ün Din ve Lâiklik Anlayışı

Ahmet ÖZGİRAY – Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Siyasî İlişkiler

Vahdet KELEŞYILMAZ – Çanakkale Muharebeleri Hakkında Bir Rapor ve Bir Değerlendirme

Şefika KURNAZ – Türk Kadın Hakları -Bir Bibliyografya Denemesi-

Mustafa BALCIOĞLU – Osmanlı Genç Derneklerinden İnkılâp Gençleri Derneklerine

Abdurrahman ALICA & Cemal AVCI – Tarih Yapanın Anıları

Neşe ÇETİNOĞLU – Türk Dostu Edward Taşçı’nın “Bir Amerikalı’nın Türkiye Sevgisi Sergisi”

Berna TÜRKDOĞAN – Mustafa Kemal Atatürk’ten Bir Amerikalı Çocuğa -Curtis La France-

 

KONFERANSLAR

Ethem Ruhi FIĞLALI – Do Secular States Have a Future in the Islamic World? (Turkish Case)

M. Akif ERDOĞRU – M. Kemal Atatürk ve Cumhuriyet Fikri

Ahmet HALAÇOĞLU – Amasya Protokolü ve Osmanlı Hükümetleri

Süleyman HATİPOĞLU – Doğu Meselesi ve Millî Mücadele’de Osmaniye

Rafet EVYAPAN – Atatürk ve Sosyal Devlet

İlknur KALIPÇI – Çevre ve Atatürk

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖDÜL YARIŞMASINDA ÖDÜL ALAN ESERLER

S. Sedat KAVLAK – 75 Yılda Neler Yapıldı, Neler Yapılmalı?

Betül BATIR – Cumhuriyet’in Oluşumunda Atatürk ve Sonrası

Çetin ALTUNOK – Türkiye Cumhuriyeti’nde 75 Yılda Neler Yapılmıştır, Neler Yapılmalıdır?

Kenan KILIÇ – Türkiye Cumhuriyeti’nde 75 Yılda Neler Yapılmıştır, Neler Yapılmalıdır?

Ferruh ZOR – Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

Anıl KILIÇ – Türkiye Cumhuriyeti’nde 75 Yılda Neler Yapılmıştır, Neler Yapılmalıdır?

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİNDEN HABERLER

Sevinç CİVELEK – 1998 Yılında Atatürk Araştırma Merkezi Kütüphanesi’ne Yeni Gelen Kitaplar

 

43. SAYI