Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XV / Temmuz 1999 / Sayı: 44

Cilt:

XV

Tarih:

Temmuz 1999

İçindekiler:

Sabri HİZMETLİ – Mustafa Kemal Atatürk’ün İslâm Tarihi Anlayışı

Ramazan BOYACIOĞLU – Bilim, Din ve Atatürk

Adil DAĞISTAN – Türk Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türk-Fransız Yakınlaşmasında Claud Farrere’nin Rolü – Le Role De Claude Farrere Dans Le Rapprochhement Turco-Français Dans Les Annees De La Guerre d’Independance Turque

K. Tuncer ÇAĞLAYAN – Büyük Ermenistan Projesi ve İngiltere

Zülal KELEŞ – Cafer Tayyar Paşa

Haluk SELVİ – İstanbul Hükûmetinin Kuva-yı Milliye Hareketini Bölme Teşebbüsü: Jandarma Umum Kumandanı Kemal Paşa’nın Batı Anadolu Gezisi ve Sonuçları

E. Semih YALÇIN – Cumhuriyetin İlanında Emeği Geçenler

İsmail YILDIRIM – Cumhuriyet Dönemi Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları ve İlk İç Borçlanmalar 1923-1950

Tülay Alim BARAN – İstanbul Basınında Cumhuriyetin İlanına Tepkiler ve Yorumlar

Vahdet KELEŞYILMAZ – Türk Ordusundan Bir Vefa Örneği ve Teşkilât-ı Mahsûsa Belgeleri

 

KONFERANSLAR

Ahmet Vehbi ECER – İkinci İnönü Zaferinin Türk Milletine Kazandırdığı Moral Güç

Cemal AVCI – 75. Yılında Türkiye Cumhuriyeti

Berna TÜRKDOĞAN – Atatürk’ün Türk Gençliği Hakkındaki Düşünceleri

 

İNEBOLU KAHRAMANLIK GÜNÜ PANEL KONUŞMALARI 8.6.1998

Refik TURAN – Milli Mücadelede İnebolu-Kastamonu-Ankara Hattı

Bekir TÜRKMEN – Atatürk’ün Eğitime Verdiği Önem ve İnebolu’da Eğitim Durumu

 

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖDÜL YARIŞMASINDA YAYINLANMASI UYGUN BULUNAN ESERLER

Ayşe Nihal İSHAKOĞLU – Işığa Doğru

Görkem GÜNAL – Atatürk’ün Özlemleri

Osman TURGUT – 76. Yıla Doğru

Halil AVŞAR – Cumhuriyet Felsefesi: Çağdaşlaşma

Emrah CEYHAN – Atatürk’ün Kazandırdığı Değerler ve Atatürkçülükten Beklentilerimiz

Elif AYDIN – Atatürk’ün Barışçı Politikası

Erdal ÇAPUK – Atatürk ve Gençlik

Sevcihan ÖZER – Atatürk ve Türk Tarihi

Emel KOYUNCU – Atatürk’ün Ekonomi Mucizesi

 

UZMAN YURDAGÜL YÜKSEL’İN ANISINA

Yurdagül YÜKSEL – Atatürk ve Roosvelt

 

44. SAYI