Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XVII / Mart 2001 / Sayı: 49

Cilt:

XVII

Tarih:

Mart 2001

İçindekiler:

Rahmi DOĞANAY – Saltanat’tan Cumhuriyet’e İmparatorluk’tan Millî Devlet’e

İhsan ÇOLAK – Moskova Antlaşmasına Giden Yol: Millî Mücadele Dönemi TBMM Bolşevik İlişkileri

Zekeriya TÜRKMEN – Özdemir Bey’in Musul Harekâtı ve İngilizlerin Karşı Tedbirleri (1921-1923)

Abdullah İLGAZİ – Atatürk’ün Bilinmeyen Bir Mektubu

Cezmi ARSLAN – Understanding of Atatürk’s Foreign Policy: Peace at Home, Peace in the World and Accession of Hatay to Turkey

Serpil SÜRMELİ – Bekirağa Bölüğü’nden Malta Adası’na Ubeydullah Efendi’nin Anıları

Ömer ÇAKIR – Türk Edebiyatında Mustafa Kemal (Atatürk) İsminin Yer Aldığı İlk “Manzum” ve “Mensur” Esere Dâir

Nejdet BİLGİ – Yeni Doğuş: Manisa Halkevi Dergisi

Leyla KAPLAN – Türk Bedai’iyini Koruma Derneği ve Cumhuriyet Döneminde Türk Güzelliğini Geliştirme Çabaları

Tülay A. BARAN – Cumhuriyet Dönemi Devlet Adamlarından: Vasıf Çınar

L. Hilal AKGÜL – Cumhuriyet Dönemi Spor Adamlarından: Burhan Felek

Mustafa ÇUFALI – Selected Bibliography of English Articles on Atatürk Era

Sait AŞGIN – Atatürkçü Düşüncenin Tarihsel Gelişimine Bir Bakış

 

TANITIM YAZILARI

Mukaddes ARSLAN – Yeni Avrasya ve Stratejik Analiz Dergileri Hakkında

 

HABERLER

N. Birgül GÜNDÜZ – Ulu Önder Atatürk’ün Ölümünün 62. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 17. Yıldönümlerinde Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyeleri’nin Kıbrıs’taki Etkinlikleri

 

49. SAYI