Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XVIII / Kasım 2002 / Sayı: 54