Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XXI / Kasım 2005 / Sayı: 63