Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt: XXII / Mart-Temmuz-Kasım 2006 / Sayı: 64-65-66

Cilt:

XXII

Tarih:

Mart-Temmuz-Kasım 2006

İçindekiler:

Sadık TURAL – Çanakkale Ne İdi Yahut Emperyalistler Nasıl Durduruldu

Bilal N. ŞİMŞİR – Cumhuriyetin İlk Çeyrek Yüzyılında Türk Diplomatik Temsilcilikleri ve Temsilcileri (1920-1950)

Esin DERİNSU DAYI – Millî Mücadele Döneminde Elviye-i Selâse ve Nahçıvan

Tülay ALİM BARAN – Mütareke Döneminde İstanbul’daki Rus Mültecilerin Yaşamı

Ayten SEZER ARIĞ – Türklerde Kıyafetin Kısa Tarihi

Mehmet DEMİRYÜREK – Sait Molla’nın Nice’te Yayımladığı Risale ve Tahlili

Gülseren AKALIN – Başkumandanlık Kanunu’nun Dördüncü Defa Uzatılması Sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’nde Konuşması ve El Yazısıyla Hazırlık Notu

Tahir KODAL – Lozan Barış Antlaşması ve Türk Kamuoyu

Nurettin GÜLMEZ – (Vakit Gazetesine Göre) Saltanatın Kaldırılmasına Bazı Dünya Müslümanlarının Bakışı

Mustafa ŞANAL – Atatürk Döneminde Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1938)

Derya GENÇ ACAR – Mareşal Fevzi Çakmak’ın Millî Mücadele, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk’e İlişkin Konuşma, Demeç ve Söyleşileri Üzerine Bir Basın Taraması

İsmet ÜZEN – Mütareke Döneminde Bir Eşkiyalık Örneği: Ali Batı Olayı (6 Mayıs – 18 Ağustos 1919)

Nahit YÜKSEL – “Fikir Hareketleri” Dergisinde (1933-1940) Hüseyin Cahit’in (Yalçın) Türk Devrimi’ne Bakışı

Özer ÖZBOZDAĞLI – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı Geçme İhtimaline Karşı Osmanlı Hükümeti’nin Başkenti Taşıma Planı

Nejla GÜNAY – Cumhuriyet Öncesinde Maraş’taki Yabancı Okullar

Sibel AKGÜN – Atatürk İlke ve İnkılâplarının Kıbrıs’a ve Kıbrıs Türk Kadınlarına Yansımaları

 

DEĞERLENDİRMELER

Serap TAŞDEMİR – Hilâfet Sevdası Karşısında Milli Hâkimiyet Mücadelesi

Sadettin KÖSELERLİ – Değişik Bir Anlatımla “Başbuğ Atatürk”

 

64-65-66. SAYILAR