Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt : XXXVI / Bahar: 2020 / Sayı: 101

Cilt:

XXXVI

Tarih:

Bahar 2020

İçindekiler:

Ömer Fatih BAŞKAN- Millî Mücadele Yıllarında İngiliz ve Fransızların İşgal Ettikleri Güney Bölgesi’nde Haberleşmeye Yönelik Sansür Uygulamaları / Censorship Applications for Communication in the Southern Region Occupied by the British and French during the Years of National Struggle

Ömer Osman UMAR- Melek YENİSU – Gizli Antlaşmalar Çerçevesinde San Remo Konferansı’nda Ortadoğu’yu Şekillendirme Çabaları / Efforts to Forming the Middle East in the Secret Treaty Framework at San Remo Conference

İsmail ÖZER – Muameleyi Tehir, Evrakı Teksir: Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kırtasiyecilikle Mücadele Tartışmaları (1920-1938) / Excessive Bureaucracy: Discussions on Bureaucracy in Turkish Grand National Assembly (1920-1938)

Yasin COŞKUN – Hatay Sorunu ve ABD: Washington’un Hatay’da Arkeolojik Kazı İmtiyazını Sürdürme Girişimleri / The Hatay Issue and the US: Washington’s Attempts to Maintain the Archaeological Excavation Concession in Hatay

Mevlüt ÇELEBİ – Hatay’ın Türkiye’ye İltihakı Sürecinde İtalya’nın Tepkisi / The Reaction of Italy in the Process of the Accession of Hatay to Turkey

Şahin YEDEK – Hatay’da Varlık Vergisi Uygulamaları (1942-1943) / The Wealth Tax Practices in Hatay (1942-1943)

Sinan KIYANÇ – Soğuk Savaş Yıllarında Türkiye’deki ABD Üs ve Tesisleri / USA Bases and Facilities in Turkey in Cold War Years

 

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın İlkeleri / Publication Principles of the Journal of Atatürk Research Center

101. SAYI / ISSUE

Kapak / Cover