Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Cilt : XXXVI / Güz: 2020 / Sayı: 102

Cilt:

XXXVI

Tarih:

Güz 2020

İçindekiler:

Malike BİLEYDİ KOÇ – Osmanlı Devleti Döneminde Antalya Demiryolu Hattı Projesi / Antalya Railway Line Project during Ottoman the Empire Period

Muttalip ŞİMŞEK – Birinci Dünya Savaşı Esnasında Erzincan, Bağdat ve İstanbul’da Açılan Alman Kızılhaç Askerî Hastaneleri / German Red Cross Military Hospitals Opened in Erzincan, Baghdad and Istanbul during the First World War

Resul BABAOĞLU – Majestelerinin Sadık Askerleri: Çanakkale Cephesi’nde Büyük Britanya’ya Bağlı Birlikler / Loyal Soldiers of Her Majesty: Great Britain Troops in Gallipoli Front

Tekin İDEM – Karboğazı Savaşı’nda Esir Alınan Fransız Taburu ve Kayıp Bayrak Meselesi / The French Battalion Taken Captive in the Karbogaz War and the Lost Flag Issue

Yeter MENGEŞ – Mussolini’nin “Dört Güç Paktı” Projesi ve Türkiye’nin Siyasal Eylemciliği / Mussolini’s “Four Power Pact” Project and Turkey’s Political Activism

Volkan PAYASLI – Asım Us ve Vakit: Millî Mücadele Yıllarına Dair Genel Bir Değerlendirme (1919-1920) / Asım Us and Vakit: A General Evaluation of National Struggle (1919-1920)

Gazi ÇAMUR – TBMM ’de Ekonomik Gündem: Rus Altınları (1920-1922) / Economic Agenda in the GNAT: The Russian Gold (1920-1922)

Mesut ERŞAN – Dinar’ın Sosyal ve Kültürel Hayatında Halkevi / The people’s house in dinar’s social and cultural life

 

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Yayın İlkeleri / Publication Principles of the Journal of Atatürk Research Center

102. SAYI / ISSUE

Kapak / Cover