Akhisar’da Bir Konuşma

Türk Ocağında söylenmiştir.

İnkılâbın temellerini her gün derinleştirmek, desteklemek gereklidir.

Saygıdeğer halk, birbirimizi aldatmayalım. Medeni dünya çok ilerdedir. Buna yetişmek, o uygarlık dairesine girmek zorundayız. Bütün asılsız şeyleri bir yana atmak gereklidir. Şapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi sözler anlamsızdır. Şapka da giyeceğiz, batının her türlü medeni eserlerini de alacağız. Efendiler, medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmak durumundadırlar.

Belediye Başkanı Emin Beyin nutkuna cevap olarak:
Saygıdeğer arkadaşlar, bu defaki davetinizle bendenizi bundan önce tattırdığınız şeref ve mutluluğa tekrar kavuşturduğunuz için teşekkür ederim. Çok duygulandım. Söylediklerinizde bana karşı çok cana yakın sözler var. Ne yolda karşılık vereceğimi bilemem. Yalnız şurasını özellikle belirtmek isterim ki, gösterilen yol benim gösterdiğim yol değildir. Gidilmesi mecburi olan yoldur, bilineni ilan gibidir. Ve bilirsiniz ki büyük, yüce hedefler ulaşılamayacak hedeflerdir. Bundan dolayı herhangi bir hedefe ulaşmayla yetinmeyeceğiz. Daima daha ilersine varmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Başka bir nutka verdiği cevapta da:

Saygıdeğer arkadaşlar, bu çatı altındaki sözler beni çok mutlu ve huzurlu etmiştir. Saygıdeğer arkadaşlarımla şerefli yol arkadaşlarımın söylevi beni onurlandırmaktan ibarettir. Bir millet, bir sosyal heyetin, bir kişinin gayret ve çalışmasıyla bir adım bile atamaz. Başkanlığını taşımakla övündüğüm Cumhuriyet Halk Partisi diğer memleketlerde olduğu gibi basit sokak politikası yapan bir parti değildir. Saygıyla tekrar edeceğim ki Halk Partisi, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti gibi bütün milleti aydınlatma ve bütün millete yol gösterme göreviyle yükümlüdür. Partimize âdi politikacılık vasfı yükleyenler nankör insanlardır. Memleket sağlam bir birliğe muhtaçtır. Bayağı politikacılıkla milleti parçalamak hâinliktir. Partimiz temiz yürüyüşüyle temiz amacını her gün yeni araçlarla dünyaya tanıtacaktır. Bundan çok sevinçli ve mutluyum.

Türk Ocağı Başkanı Dr.Şemsettin Bey Gazi’ye hitaben:
“Sen yalnız bir şahıs değil bütün bir milletin, senin şahsın, partin bütün milletin şahsı ve partisidir. Yaşa varol” demiştir. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Paşa da şu sözleri söylemişlerdir:

Genç arkadaşımızın söylediklerine yalnız bir şey ekleyeceğim. Halk Partisi’nin kadrosu bütün milletin bireyleridir. Bu gerçeği düşünemeyenler henüz beyinlerini düşündürmeğe alıştırmayan talihsizlerdir.

Hâkimiyet-i Milliye: 12.10.1925