Amerika Büyük Eelçisi’nin Söylevine Cevap

Amerika Büyük Elçisi Mr.Robert Pect Skinner’in kabulü töreninde elçinin konuşmasına cevap:

Sayın Büyük Elçi!
Saygıdeğer Amerika Cumhurbaşkanı’nın sizi yanıma olağanüstü temsilci ve büyük elçi olarak atadıklarını bildiren mektuplarını büyük bir memnuniyetle okuyorum. Aynı zamanda sizden bir öncekini geri çağırdıklarını bildiren mektubu da aldım.
İki memleket arasında var olan dostluk ilişkilerinin her sebeple kuvvetlendirilmesi hakkındaki isteğinizi bildiren sözlerinizi ve bu yolda sizden bir önceki saygıdeğer elçi tarafından yapılan kıymetli çalışmaya, tarafınızdan da devam edileceğine ait olan açıklamanızı özellikle övgüyle anarım.

Gösterdiğiniz içten duyguların memleketimin büyük Amerika Cumhuriyeti’ne karşı daima beslemiş olduğu dostluk duygularına karşılık geldiğine güvenebilirsiniz.

Saygıdeğer Amerika Cumhurbaşkanı’nın cumhuriyetimizin 10.Yıldönümü sebebiyle bana gelen tebrik ve dileklerinden dolayı çok duygulandım. Kendilerine, gösterdikleri bu incelikden ve  ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Eziyetli bir mücadele sonunda ve büyük özverilerle Cumhuriyet idaresini kuran Türkiye, kurtuluşu için vatansever liderlerinin dahice yönetimi altında şanlı mücadeleler yapmış ve dünyaya yüksek vatanseverliğini ve kahramanlığını göstermiş olan Amerikan milletini övgüyle anmaktadır.

Büyük cumhuriyetinizin vatandaşlarının memleketimizde gerçekleşmesine çalıştığımız yenilik hareketlerine karşı derin ilgi göstermekte olduğu hakkındaki sözlerinizden çok memnun oldum.

Saygıdeğer Amerika Cumhurbaşkanı’nın, memleketin iktisadî kalkınması yolunda geçen uygulamalarını ilgi ve dikkatle izlemekteyiz. Bu uygulamaların başarılı olmasını candan ve gönülden dileriz.

Görevinizin yerine getirilmesi sırasında gerek benim, gerekse Cumhuriyet Hükümeti’nin desteğini alacağınıza güvenmenizi rica ederim.

Hâkimiyet-i Milliye 17.10.1933