Ankaralılarla Bir Konuşma

Ankara’ya gelişinin yıldönümü sebebiyle saygılarını sunmaya giden heyete söylenmiştir:

Saygıdeğer arkadaşlarım,
Bugünkü gösteriyi yakından seyrettim. Çok duygulandım. Bu canlı gösteri bende, onüç yıl önce Ankara’ya ilk geldiğim gün duyduğum heyecanı yeniden yaşattı. Bugünkü görüntü karşısında saygıdeğer Ankaralı hemşehrilerimin o gün bana gösterdikleri güzel kabulü ve yüksek misafirperverliği tamamıyla hatırladım. Zaten bu soylu hareketi hiçbir zaman unutmadım ve unutmayacağım. Ankara’ya geldikten sonraki mücadele hayatımızda hürriyet ve istiklâl âşığı kahraman Ankaralıların –başta sizin gibi daima benimle beraber kalmış olan değerli arkadaşlarım olduğu halde- gösterdikleri bağlılık ve yardımları her zaman teşekkürle anarım. Bana  Ankara’ya geldiğim günü yaşatmak girişimini yapan yüksek heyetinize çok teşekkür ederim.

Bugünü yaşatmakta derin sevgi ve heyecanını ve duygularını teşekkürle bir daha gördüm. Ankaralı hemşehrilerimize sonsuz saygılarımı ve sönmez sevgilerimi bildirmenizi rica ederim.

Hâkimiyet-i Milliye, 28 .12.1932