Arnavut Elçisi’nin Söylevine Cevap

Çankaya’da yeni Arnavut Elçisi Cavit Bey’i kabulü sırasında:

Sayın Elçi!
Haşmetli Arnavut Kralı’nın değerli şahsınızı yanıma olağanüstü temsilci ve orta elçi atadıklarını bildiren mektuplarını büyük bir memnuniyetle alıyorum.

Türk Cumhuriyet’i ile benim hakkında açıkladığınız soylu dilekler, beni özellikle duygulandırmıştır. Bu dileklerde kahraman Arnavut milleti ile onun seçkin hükümdarı hakkında beslediğim yüksek takdir duygularının içtenlikle yansıdığını görüyorum. Memleketime ait eski dostluk ve arkadaşlık anılarının yüksek görevinizi size daha çekici kıldığını gösteren sözlerinizi zevkle dinledim. Bunlar bizim için çok kıymetlidir. Bu dostluk havası içinde yüksek görevinizin yerine getirilmesi güç olmayacaktır. Birbirlerine yüzyıllık içten bağlarla bağlı iki milletin karşılıklı dostluk gelenekleri çok kuvvetlidir. Bu gelenekler, milletlerimizin yararları kadar barış amacına da uygun düşen her çabayı kolaylaştıracak yapıdadır. Bununla beraber Sayın Elçi, yüksek görevinizin yerine getirilmesinde benim ve Cumhuriyet Hükümeti’nin devamlı desteğine güvenebilirsiniz.

Benim ve memleketim hakkındaki duygularınıza teşekkür ederken ve iki memleketin geleneksel dostluğunun kuvvetlenmesine yönelik dileklerinize katılırken, haşmetli Arnavut Kralı’nın kişisel sağlık ve mutlulukları ve memleketlerinin verimi ve rahatlığı hakkında candan dileklerimi bildirmekle özel bir zevk duyuyorum.

                                   Hâkimiyet-i Milliye, 15.5.1933