Avusturya Elçisi’nin Söylevine Cevap

Avusturya Elçisini kabul töreninde:

Sayın Elçi!
Saygıdeğer Avusturya Cumhurbaşkanı’nın sizi yanıma olağanüstü temsilci delege ve orta elçi olarak atadıklarını bildiren mektuplarını büyük bir memnuniyetle okuyorum.

İki memleket arasında var olan çok iyi ilişkileri biraz daha sıklaştırmak, bizim de içten dileğimizdir Bunu başarmak için Türk milleti ile soylu Avusturya milleti arasında var olan iyi duygular ve yüksek görevinize başlarken gösterdiğiniz istekler, kuvvetli ve ümit verici dayanaklardır. Size bu konuda başarılar dilerim.

Avusturya Cumhurbaşkanı’nın şahsım ve memleketim hakkında dile getirdiğiniz soylu duyguları beni çok duygulandırdı. Kendilerine en kalbi teşekkürlerimi ve şahsî sağlık ve mutluluklarıyla Avusturya milletinin rahatlığı ve mutluluğu hakkında beslediğim temiz dileklerimi ulaştırmaya aracılık buyurunuz.

Milletleri birbirine bağlayan geleneksel bağlar arasında iktisadî ve ticarî ilişkiler şüphesiz ki, ileri gelenlerdendir. Dünya buhranının her memlekette üzüntüler doğurduğu şu zamanlarda Türkiye ve Avusturya’nın yüksek yararlarını en iyi koruyacak çareleri araştırmaları doğal olarak dilemeye değer.

Bu konuda ve görevinizin yerine getirilmesi konusunda benim ve Cumhuriyet Hükümeti’nin daima desteğini göreceğinize güveniniz.

                                      Hâkimiyet-i Milliye 15.I.1933