Balıkesir’de Bir Konuşma

Belediye binası önünde toplanan halka söylenmiştir.

Saygıdeğer halk,
Bugün buraya ulaşmam nedeniyle saygıdeğer Balıkesir halkı tarafından yapılan bu coşkun gösteri karşısında duyduğum mutluluk büyüktür. Belediye Başkanı Beyefendinin hepiniz adına söylediği bu içtenlikli sözlerden kalbimde heyecanlı duygular doğmuştur. Özellikle şikayet olarak gösterilen istek, hakkımda büyük bir güzellik ve gönül almaktır. Özellikle teşekkür ederim. Efendiler, saygıdeğer genç arkadaşlarımızın da çok kıymetli ve ilkeli düşüncelerini ve gerçekleri içeren  memleket halkının millî duygu ve heyecanlarına açık şekilde tercüman olan konuşmasını baştan sona kadar derin duygusallık içinde çok dikkatle dinledim. Memleketin genel düşüncelerini yalnız bana değil bütün dünyaya ulaştıran ifadelerinden dolayı kendisini tebrik ederim.

Arkadaşlar, Türk milletini şimdiye kadar taşıdığı püsküllü emanetin delili gibi kabul edenler elbette çok aldanmışlardır. Milleti kirlilik ve bilgisizliğin belirtisi saydıracak şekil ve kıyafette bırakarak, bilgisizliğin alay edişine ve yüz vermeyişine düşürmeye gerek yoktur. Bu ihmalde bulunanlar ve bütün milleti kendi dikkatsizliklerine bağlı kılmak için akla gelen ve gelmeyen anlamsız safsatalara dayananların hataları büyüktür., affedilmezdir.

Fakat Türk milletini, bilgisiz ve bilgisizliğini gizlemek için çevresini karanlıklaştırmaktan başka çaresi olmayanlarla karşılaştırarak anlamaya çalışanların da hatası daha az değildir. Türk milleti her gün yeniden ve çok dikkatli şekilde incelenmeye değer olan bir özdür. Bugün başları yüksekte, alınları hürriyet ve medeniyet güneşiyle parlayan Türk milletinin, onun kıymet ve önemini görmek istemeyenlere yakın bir gelecekte gerçeği  inkâr edilmez bir şekilde itiraf ettireceğine asla şüphe edilmesin. Bütün dünya bilmeli ki, Türk milleti artık geçmişin bin türlü suçlarının sonucu olarak beyninde yer tutan pası tamamen silmiştir. Gözleri önünde her gün biraz daha fazla yoğunlaştırılmak istenen bulutları kesinlikle dağıtmıştır. Artık bütün anlamıyla ve bütün çıplaklığıyla gerçeği görüyor ve anlıyor.  Bu milleti bütün varlığıyla temas ettiği gerçekten, gerçeğe yürümekten alıkoymak imkânı ve ihtimali kalmamıştır.

Türk milletini kendi nefsini bile anlamaktan alıkoyan seller, setler yok edilmiştir, yıkılmıştır. Ve sürekli olarak yok edilecektir, yıkılacaktır. Herhalde millet, tuttuğu yolda hızla, şiddetle yürüyecek ve mutlaka hak ettiği mutluluk ve kurtuluşa kavuşacaktır. Arkadaşlar huzurunuzda, millet önünde övünme nedeni kabul ettiğim bir gerçeği tekrar etmeden sözlerime son vermeyeceğim. Görüyorsunuz ki, temizlik ve içtenlik ve kesinlikle oluşmakta olan ortak çalışmamız derhal olumlu ve verimli sonuçlarını vermektedir. Adımlarını attığımız  medeniyet ve adımlarına uydurmak istemeyenler ne kötü talihlidirler. Bu gibiler hâlâ milleti aldatacaklarını ümit ediyorlarsa bu ümitlerinin kendilerine zarardan başka bir sonuç vermeyeceğini şimdiden inansınlar.

Hep beraber sosyal yapımızın her gün yeni bir mutlu dereceye yükseldiğini görmekle çok mutluyuz. Yüksek liyakat ve hakkınızı ortaya koyan işlerinizden ve kararlılığınızdan dolayı ey saygıdeğer halk sizi, milleti, tebrik ederim.

                                         Hâkimiyet-i Milliye: 11.10.1925