Balkan Antantı Hakkında Bir Konuşma

Çankaya Köşkü’nde verilen çay ziyafetinde Balkan gazetecilerinin dilekleri üzerine söylenmiştir.

Balkan ittifakı, bizim öteden beri samimiyetle üzerinde durduğumuz bir idealdir. Bu idealin her gün geniş bir alan üzerinde daha çok genişletilmesini ve yer almasını görmekle mutluyum. Bu konuda müttefik Balkan devletlerini yönelten ve yöneten kişilerin büyük hizmetleri ve başarıları ve ittifaka bağlılıkları övgüye değer. Bugün bu şekliyle bile hepimizin memnuniyetini gerektiren Balkan birleşik durumunun, bir gün birçok kimselerin akıllarından bile geçirmedikleri olgun şekli alacağına güvenim tamdır.

Bu yüksek ideale giderken, müttefik devletlerin başında bulunan kişilerin çalışmalarına, basının bile büyük hizmetlerinin geçmekte olduğunu görmekteyiz. Balkan milletleri basının, bu yüksek ideali kendi idealleri kabul etmelerini ve bu idealin gerçekleştirilmesi için bütün imkânlarla çalışmalarını kendilerinden dilerim. Basının şimdiye kadar aynı şekilde görevini yerine getirmiş olduğunu da tekrar etmeliyim.

Dünyada şimdiye kadar, başka başka milletlerin antlaşma yaptıkları ve asırlarca beraber yaşadıkları, tarihte görülmüştür. Bizim kurmak istediğimiz birliğin tarihte geçmiş olan birliklerin çok üstünde olmasını isteriz. Tarihi bu kadar yüksek bir idealin gerçek temel taşı, yalnız geçici politika kurallarında kalmaz. Bunun gerçek temel taşları gereklidir ki, kültür ve ekonomi özüyle dolu olsun. Çünkü kültür ve ekonomi her türlü siyasete yön veren esaslarıdır.

Herhalde beklediğimiz parlak günler, bizlerden bile uzak değildir. Bizden sonra gelecekler ise tabiî o günlerin parlaklığını mutluluklarla kutlayacaklardır.

                                                                          Ulus, 28.02. 1938