Bursa Belediye Heyetine

Belediye Heyetini kabul ederken:

Saygıdeğer Bursa halkının bize göstermiş olduğu içten gösterilerden fevkalâde duygulandım. Bugün mutluluğunu duyduğumuz zaferi, yalnız milletimizin inancı, kararlılığı, gücü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının süngüleri kazanmıştır. Üzerinde başka türlü hiçbir güç, hiçbir baskı yoktur ve olmamıştır. Milletin ve ordularının yeteneği bütün millî isteklerimizi elde edecek derecededir. Memleketin kaynaklarının bolluğu, halkın çalışması, yeteneği ve ordularının süngüleri barış zamanında da her türlü sonuçları elde edecektir. Üç buçuk yıl süren bu savaştan sonra ilim bakış açısından, eğitim bakış açısından, ekonomi bakış açısından savaşımıza devam edeceğiz ve eminim ki, bunda da başarılı olacağız. Fabrikacı olacağız. Sanatçı olacağız. Bundan sonra düşüncemizi hep buna ayıralım.

Hâkimiyet-i Milliye: 19.10.1922