Bursa’da İkinci Bir Konuşma

Dokuma fabrikasının temel atma töreninde:

Saygıdeğer dinleyenler;
Bursa’da bir dokumacılık şirketi kurulduğunu mutlulukla öğrenmiştim. Bugün bu şirkete ait fabrikanın temel atma töreninde bulunmak fırsatını sevinçle karşıladım. Efendiler, Bursa başlı başına bir san’at memleketi olmaya çok kabiliyetlidir. Onun için çok isterim, Bursa’da her şeye ait fabrikalar çoğalsın, hiç olmazsa türbelerinin sayısına yaklaşsın. Bildiğiniz gibi bellidir ki, birey olarak yapılan girişimlerin başarılı olması zor şartlara karşı durma meselesidir. Büyük işler, önemli girişimlerimizin çalışması ile elde edilebilir. Saygıdeğer Bursalıların ufak büyük sermayeleri birleştirerek büyütmeleri bu güzel memleketin verimliliklerinden az zamanda en yüksek derecede yararlanacağı hakkındaki düşüncem çok kuvvetlidir. Söylenilen hitabede bana ait güzel yüzlü sözler vardır. Bunlara teşekkür ederken Cumhuriyet Hükümeti’nin bu gibi millî girişimleri daima koruyacağını bildiririm. Bu kuruluşta öncü olan İş Bankası’na özellikle teşekkür ederim. 
                                       
  Hâkimiyet-i Milliye: 04.10.1925