Büyük Zaferin Yarattığı Yeni Durum

Daily Mail’in İzmir’deki Muhabirine demeç (Öğüt):
Barış şartlarının da saldırı plânları gibi tamamıyla hazır olduğunu söyledikten sonra dedi ki:
– Artık savaşı sürdürmek için neden kalmamıştır. Ben gerçekten barış isterim. Son saldırıyı yapmaya istekli değilim. Ancak,Yunanlıları Anadolu’dan uzaklaştırmak için başka çözüm bulamadım. Avrupa’da Meriç sınır çizgisinden fazla bir isteğimiz yoktur. Boğazların güvenlik ve serbest idaresi için her türlü güvence verilmesine hazırız. Boğazları sağlamlaştırmamayı üstleniriz. Ancak, Marmara kıyısında İstanbul’u ansızın bir saldırıdan korumak için savunmaya geçmenize engel olunmayacağı doğaldır.
Mustafa Kemal Paşanın Misak-ı Millî dışındaki barış şartları Anadolu’daki yıkımların onarılmasından ve Yunan filosunun Asya kıyılarını yıkıma uğratamaması için tesliminden ibarettir.

Barış konferansına katılmaya hazır ise de, konferans Türk toprağında toplanmayacak olursa, kendisi hazır bulunamayacaktır.
– Yunanlılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmetinin kuruluşunu eksik sayıyordu. Oysa ki bizim hükûmetimiz Yunan hükûmetinden daha sağlamdır.

Malîye durumumuz kötü değildir. Anadolu’da çok yiyeceklerimiz vardır. Her türlü iç sorunlara karşın ordumuzda, teşkilatlanma, donatım ve disiplin eksiksizdir.

Üstün gelmekte gösterdiğimiz vakar Yunanlıların yıkıcılığıyla zıtlık oluşturuyor. İngiliz milletinin artık Türkiye ile ticaret ve dostluk ilişkisine başlayacağına inanıyorum ve umarım. İngiliz hükûmet ileri gelenleri olayları gözlemledikten sonra, hakkımızdaki tutumlarını değiştireceklerdir.