Cepheye Hareket Edişini Meclis’e Bildirmesi

Başkan- Oturum açıldı.

Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Arkadaşlar, başka bir engel ortaya çıkmazsa izninizle bu akşam Batı Cephesine hareket edeceğim. Bu nedenle bir iki gün olmayacağım, bilgi sunarım. (Allah selâmet versin sesleri)