Cumhuriyet Halk Partisi Üçüncü Büyük Kongresini Açarken

Efendiler!
Cumhuriyet Halk Partisi’nin üçüncü büyük kongresini açıyorum. Bu nedenle, partimizin saygıdeğer temsilcilerini saygıyla selâmlarken duyduğum sevinç ve mutluluğun büyük olduğunu heyecanla bildiririm.

Arkadaşlar!
Birinci genel kongremiz bundan on iki sene önce Sivas’ta bir okul dershanesinde yapılmıştı. Oraya gelen temsilciler, türlü takipler altında, birçok zorluklarla karşılaşmışlardı. Konuşmalarımız, iç ve dış düşmanların süngü ve idam tehditleri içinde yapılıyordu. Fakat Türk milletinin gerçek duygu ve isteklerini temsil ettiğine inanan kongre heyeti, millî görevini tamamlama gereğini her düşüncenin üstünde tuttu. Takip etmekte bulunduğumuz ilkelerin ilk temellerini belirledi. Ondan sonra da özveriyle ve kararlılıkla o temellerini üzerinde yürüdü başarılı oldu. Millî ülküye tam bir iman ve onun gereklerine tereddütsüz inanmanın sonucu, elbette başarıdır. Bugünkü kongremizin işlerine başlarken, Sivas Genel Kongresi’ni anmaktan amacım, onun partimizce inkılâbımızın tarihî bir hatırası olarak, saklı tutulmasında yarar gördüğümdendir. Millet için ve milletçe yapılan işlerin hatırası her türlü hatıraların üstünde tutulmazsa, millî tarih kavramının değeri bilinemez.

Sivas Genel Kongresi’nden bugüne kadar bunca engellere karşı ülkü yolunda attığımız adımlar göz önüne getirilirse o önümüzdeki yılların partimiz için vaat etiği başarı ufuklarının ne kadar geniş olabileceğini tahminde güçlük çekilmez.

Bu düşüncenin doğruluğu bir şarta bağlıdır. O şart, yüce milletimizin, sevgi ve güveninin partimizin üzerinden eksik olmamasına dikkatle ve özveriyle çalışmaktır.

Fırkamız bunda kusur etmedikçe, iyi duygulu, bilinçli, vefalı milletimizin sevgi ve güveninden daima emin olabilirsiniz.

Arkadaşlar!
On iki sene önceki Sivas Genel Kongresi’nde, de dört sene önceki kongremizde olduğu gibi, partimizin bugünkü kongre heyeti de milletin gerçek duygularını, isteklerini temsil konumunda bulunmaktadır. Bunun reddolunmaz bir gerçek olduğunu son genel seçim sonucu, açık bir şekilde göstermiştir.

Büyük milletimizin partimize göstermekte olduğu ilgi ve güvene karşı –ayağa kalkarak- en derin saygıyla eğilir ona minnet ve şükranlarımızı sunarım.

Büyük kongrenin saygıdeğer üyeleri, geçen devrede yaptığımız işleri bir bildiri hâlinde özetledik. Burada bilgilerinize sunulacaktır.
Önümüzdeki seneler içinde yapacağımız işleri ve alacağımız önlemleri burada hep beraber düşünüp konuşacağız.

Arkadaşlar!
Her biriniz vatanın bir bucağından, halkın içinden geliyorsunuz. Memleketin ihtiyaçlarını, halkın yeni dertlerini yakından biliyorsunuz. Partimizin ilkelerini uygulayan, bakanlık yapan arkadaşlarımız da içinizdedir. Konuşma ve tartışmalarımız birlikte olacaktır. Bu konuşma ve tartışmaların verimli sonuçlar verebilmesi için arkadaşların kayıtsız ve şartsız serbest konuşmaları, eleştiri gereken noktalar görüldükçe hoşgörülü davranmamaları doğaldır.

Arkadaşlar!
Biz yüksek ülkülü büyük bir parti ailesinin, birbirine içten arkadaşlıkla bağlı üyeleriyiz. Amacımız, ortak ülkü ve karşılıklı içtenliğin gereği, birbirimizi aydınlatarak ve doğru yolu göstererek halkı en doğru yolda yürütmektir.

Partimiz üyelerinin bu esası yükseldikçe, partimizde dayanışma, yüksek birlik ve millî ülküye hizmet kudreti gelişir ve yükselir. Yalnız birbirimize doğru yolu göstermekte ve halkı aydınlatmakta yarar vardır. Bundan asla zarar gelmez, fakat tersinden çok zarar görüleceği deneyimlerle bellidir.

Saygıdeğer arkadaşlar, büyük kongre çalışmasının memleket ve milletimiz için yeni mutluluklar hazırlamasını dilerim. (Alkışlar)