Daday’da Bir Konuşma

Belediye binası önünde toplanan halka söylenmiştir.

Daday’a geldiğimden dolayı çok sevinçli ve çok duyguluyum. Sevinçli olduğum taraf, doğrusunu itiraf etmek gerekirse, Dadaylıları bana ve benim gibi sizi görmeyenlere tanıttıranların ne kadar yanılmış olduğunu anladığım içindir.

Sizi bize başka türlü anlattılar, burası âdeta bilgisizlik ve tutuculuk içindedir, dediler. Bugün işte görüyorum ve parlak alınlarınızda ve gözlerinizde görüyor ve anlıyorum ki, sizi bana anlatanlar çok şuursuz ve yalancı imiş! Ben sizden aldığım ilhamla onlara kalpten nefret duyuyorum. Benim bütün Kastamonu ilinde olduğu gibi, burada gördüğüm gerçek budur. Büyük düşünceniz ve aklınız nurla doludur. Yoksa bugünkü gördüğüm şeklin bir günde meydana çıkarılmasının imkânı yoktur.

Arkadaşlar, sizi bize böyle tanıttıran, sizi temsil edenlerden bazılarıdır. O kadar ki onlar sizin gerçek hayatınıza ilgisizdirler. Burada gördüklerimi Ankara’daki arkadaşlarıma anlatacağım ve sizin aleyhinize söylenecek sözlere karşı hakkınızı ben kendim savunacağım.

Arkadaşlar, memleket sizin ve ordunun kahramanlığı sayesinde kurtulmuştur. Ve rahatlık ve mutluluğa ermiştir. Bu yol üzerinde büyük bir güvenle yürümek ve gerçeği belirlemek için bundan sonra da çalışmak gereklidir. Gece gündüz zaten çalışıyorsunuz; çalışınız, gerçeği bütün dünyaya tanıtalım.

Arkadaşlar, sizden ayrılırken büyük bir vicdani mutluluk duydum. Bu konuda size çok teşekkür ederim.

             Hâkimiyet-i Milliye, 01.09.1925