Delegeler Heyeti’nin Hareketi Hakkında

Delegeler Heyeti’ne girişine izin verilmeyen Bolu Milletvekili Yusuf İzzet Paşanın yerine, Adana Milletvekili Zekâi Beyin gönderilmesi için izin verilmesine dair Bakanlar Kurulu Başkanlığı tezkeresinin görüşülmesi sırasında:

Başkan- Efendim Adana Milletvekili Zekâi Beyin, Bakanlar Kurulu’nun tezkeresi gereğince, iznini kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul buyuruldu.

Mustafa Kemal Paşa (Ankara)- Arkadaşlara bir şey söylemek isterim efendim. Bu heyetin hemen, belki yarın, yarın akşam yola çıkarılmasını Bakanlar Kurulu’ndan rica edelim. Fakat düşünelim ki bunlara vereceğimiz talimatı, Yüce Heyetiniz kararlaştırmamıştır. Fakat böyle bir talimatı kararlaştırmak için heyeti bekletirsek, çok zaman geçecektir. Bizim düşündüğümüz; Heyet hareket etsin. Biz de bu talimatı, bir iki gün içinde kararlaştırırız ve şifreli telgrafla Antalya’da kendilerine bildiririz. (Uygun sesleri)

Tahsin Bey (Aydın)- O halde efendim yarın da toplantı yapalım.

Mustafa Kemal Paşa (Devamla)- elbette yarın, öbür gün toplantı yaparız. Doğal olarak talimat bir günde, iki günde bitmez, bir hafta içinde istediğimiz gibi tartışmalar yaparız. Zaten bu heyet de bir haftadan önce varamaz… Bunu söyleyecektim…