Devlet Görev ve Sorumluluğunun Heyet-i Temsiliye’den (Temsil Heyeti)Meclis’e Alınması Hakkında

Efendiler! Bütün maddî, manevî sorumluluğu Heyeti Temsil adı altında bulunan heyet üzerine almış ve 16 Mart 1920 tarihinden bu dakikaya kadar bütün acı dönemlere, manzaralara karşı görev yapmayı olağanüstü bir görev bilmiştir, bu sorumluluk çok ağırdır. O heyeti artık bu ağır yükün altında bırakmayınız, bu dakikadan itibaren öneriyorum, hemen memleketin alın yazısını üstleniniz.
Bundan çekinmeye gerek yoktur. Bu görev o kadar önemli, içinde bulunduğumuz zaman o kadar tarihidir ki; bu koca sorumluluğu içinizde üç, beş kişiye yüklemekle yetinemeyiz. Bütün bu meclis, tam manasıyla sorumlu olmak mecburiyetindedir. Millet bizi ancak bunun için gönderdi, bizi buraya beş kişinin eline milleti terk edelim diye göndermemiştir (hay hay sesleri).
Bundan dolayı açıklamalarım anlaşılmamış ise bir daha ve bir daha okunsun, olumlu veya olumsuz bir karara bağlansın. Bir gizli oturumun yapılmasıyle, dâhilî durumlar hakkında açıklamalarda bulunacağım (uygun sesleri).