Diyarbakır’da Bir Konuşma

Güneydoğu illerini dolaşmak üzere seyahate çıkan Atatürk, 15.11.1937 günü Diyarbakır’a gelmişler ve akşam saat 21.25’te Halkevi’ni şereflendirmişlerdir. Halkevi orkestrasının konseri bittikten sonra devamlı ve coşkun alkışlar arasında localarında ayağa kalkarak halkı selâmlamışlar ve aşağıdaki konuşmayı yapmışlardır:

Yirmi sene sonra tekrar Diyarbakır’da bulunuyorum. Dünyanın en güzel ve en modern bir binası içinde, modern, seçkin bir müziği dinleyerek… İnsanlığın uygar bir halkı karşısında, bu Halkevi’nde…

Duyduğum zevk ve mutluluğun ne kadar büyük olduğunu elbette takdir edersiniz. Bunu belirtmekle mutluyum.

Atatürk Diyarbakır’da, Kadri Kemal Kop, 1938, s.35