Dördüncü Kez Cumhurbaşkanlığı Seçilmesi Üzerine

Kamutayın Sayın Üyeleri!

Kamutayca beni bu seçim devresi için de Cumhurluk Başkanlığı’na seçmek yönüyle, yüksek Türk ulusu adına göstermiş olduğunuz büyük güvenden dolayı eğilerek hepinize saygılarımı sunarım (Sürekli alkışlar).

Cumhurbaşkanı sıfatıyla Cumhuriyeti’n kanunlarına ve millî hâkimiyet esaslarına uymak ve bunları savunmak, Türk milletinin mutluluğuna sadık bir şekilde ve bütün kuvvetimle çalışmak, Türk devletine yönelecek her tehlikeyi tam bir şiddetle yasaklamak, Türkiye’nin şan ve şerefini korumaya ve yükseltmeye çalışacağıma ve üzerime aldığım görevin gereklerine hayatımı adamaktan ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm (Bravo sesleri, sürekli alkışlar).

Bayanlar, baylar! Bu içtiğim antla, üzerime aldığım onurlu ödevin kutsal olduğu kadar ağır da bulunduğunu pek iyi anlıyorum. Buna benim özel gücüm, ancak sizin, seçkin arkadaşlarımın, ayrılmaz birliği ve aralıksız yardımı ile yetebilir (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). Bu değerli güvencin benden esirgenmeyeceğine imanım büyüktür (Sürekli alkışlar).

Arkadaşlarım, katınızdan çekilirken başladığınız önemli yurt ve millet işlerinde sizler için verimli, mutlu çalışmalar dilerim (Varol, yaşa sesleri, sürekli alkışlar).